BTB-konffia: T-Potin yhdistäminen Wazuhiin

Johdanto

Välillä kaikki ei suju helposti ja se jos mikä on opettavaista. Syitä voi etsiä useista paikoista, vaikka ne yleensä löytyvät tuolin ja ruudun välistä. Tällä kertaa tutustumme allekirjoittaneen kipuiluun saada T-Potin logit Wazuhiin, selvästikin vajavaisella osaamisella. Tällä kertaa kyseessä ei ole varsinainen projekti, vaan muistiinpanoja mahdollisesti muille asian kanssa kipuileville.

Aikaisemmista kirjoituksista on tuttua T-Potin käyttö ja myös Wazuhin asennus.

Yritys 1: T-Potin logstash

T-potin github-ohjeista löytyykin valmista ohjetta malliksi. Joten eihän tässä varmastikaan kauaa mene!

https://github.com/telekom-security/tpotce/wiki/Reconfigure-logstash.conf

Ohjeiden mukaan toimittaessa ei T-Pot lähde päälle, vaikka ottaisi huomioon mahdolliset ajatusvirheet konffissa kohdassa 4 (https://github.com/telekom-security/tpotce/wiki/Reconfigure-ews.cfg).

Paremmalla osaamisella varmastikin selvitettävä ongelma, mutta olisiko jokin nopeampi tapa päästä eteenpäin?

Yritys 2: Rsyslog

Samojen ohjeiden keskustelussa vinkataan rsyslogin käyttöön. Ehkä se olisi helpompi tapa?

https://github.com/telekom-security/tpotce/issues/79

Ei toivottoa nopeaa onnistumista, lokit eivät lähde liikkeelle.

 

Yritys 3: Toinen Filebeat

Filebeat on jonkin verran tuttu, joten kokeillaan josko sen saisi ei-dockerisoituna välittämään dataa? Tässä esimerkissä välitetään vain Cowrien data (ssh-honeypot).

Versio

Ensimmäisenä pitää luonnollisesti valita sama versio (oss) Filebeatista kuin mitä Wazuh käyttää. Arvaa menikö tämä oikein kerralla?

https://www.elastic.co/downloads/beats/filebeat-oss

yml-modaus

Välilyönneillä on merkitystä. Opettele laskemaan jokainen.

https://en.wikipedia.org/wiki/YAML

 

Asetukset

Tämän jälkeen pitää huolehtia että asetukset eivät mene päällekkäin dockerissa olevan version kanssa. Eli muokataan path-asetusta.

filebeat.config.modules:
enabled: true
path: /etc/filebeat/modules.d/*.yml

path.home: /usr/share/beat
path.config: /etc/beat
path.data: /var/lib/beat
path.logs: /var/log/

Yhteys Elasticsearchiin

output.elasticsearch:
hosts: [“192.168.3.xx:9200”]
protocol: “https”
username: “admin”
password: “admin”
ssl.verification_mode: “none”

Yhteys Kibanaan

setup.kibana:

host: “https://192.168.3.xx:443″
setup.kibana.ssl.enabled: true
ssl.verification_mode: none

Huomio tässä kohdassa että Wazuhin asennuksessa portti on 443, eikä yleensä ELKissä oletuksena mainittu 5601.

Indexit

Tiedot voi lähettää joko samaan tai eri indeksiin. Mikäli haluaa pitää honeypotin tiedot erillään testejä varten, voi aivan hyvin käyttää oletuksena olevaa filebeat-indeksiä. Mikäli haluaa että Wazuh lukee T-Potin tietoja, voi indeksin asettaa samaksi, tässä “my-alerts”.

https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/kibana-app/reference/configure-indices.html

output.elasticsearch.index: “my-alerts-%{[agent.version]}-%{+yyyy.MM.dd}”
setup.template.settings:
index.number_of_shards: 1
setup.template.name: “my-alerts”
setup.template.pattern: “my-alerts-*”

Vaihda lisäksi Wazuhin Settings-puolelta sama indeksi oletukseksi.

JSON

https://stackoverflow.com/questions/58299154/error-decoding-json-and-broken-logs-in-elastic-search

Sitten päästään tärkeimpään, eli valitsemaan lähetettäviä lokeja.

filebeat.inputs:

– type: log
json.message_key: log
json.ignore_decoding_error: true
tags: [“cowrie”]
json.keys_under_root: true
enabled: true

paths:
– /data/cowrie/log/cowrie.json

Mikäli jsonin kanssa on ongelmia, ota aluksi pois kohta “json.keys_under_root: true” ja katso miten kentät välittyvät eteenpäin.

Esim. päivämäärä-kentän kanssa saattaa olla haasteita JSONissa:

https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/ruleset/json-decoder.html

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/date.html

 

Wazuh yhteys: Testaus

Otetaan SSH:lla yhteys T-Potin Cowrieen ja annetaan kirjautumisen jälkeen komennoksi “koira”. Löytyykö tieto?

@timestamp
May 26, 2021 @ 13:09:30.732
agent.ephemeral_id
240bb8ca-eab4-4cd5-a146-6de405e2a475
agent.hostname
kindgame
agent.id
9d7485fb-2f9a-48b8-b082-316e943f0650
agent.name
kindgame
agent.type
filebeat
agent.version
7.12.1
ecs.version
1.8.0
eventid
cowrie.command.input
host.name
kindgame
input.type
log
log.file.path
/data/cowrie/log/cowrie.json
log.offset
58,817
message
CMD: koira
sensor
bd90039af186
session
290aafc5d9db
src_ip
192.168.3.49
tags
cowrie
timestamp
2021-05-26T10:09:29.820490Z
May 26, 2021 @ 13:09:30.732
{ “@timestamp”: “2021-05-26T10:09:30.732Z”, “timestamp”: “2021-05-26T10:09:29.821409Z”, “eventid”: “cowrie.command.failed”, “sensor”: “bd90039af186”, “ecs”: { “version”: “1.8.0” }, “host”: { “name”: “kindgame” }, “agent”: { “name”: “kindgame”, “type”: “filebeat”, “version”: “7.12.1”, “hostname”: “kindgame”, “ephemeral_id”: “240bb8ca-eab4-4cd5-a146-6de405e2a475”, “id”: “9d7485fb-2f9a-48b8-b082-316e943f0650” }, “src_ip”: “192.168.3.49”, “session”: “290aafc5d9db”, “log”: { “offset”: 59006, “file”: { “path”: “/data/cowrie/log/cowrie.json” } }, “input”: { “type”: “log” }, “message”: “Command not found: koira”, “tags”: [ “cowrie” ] }

Victory!
Tämän jälkeen voikin sitten asettaa esim hälytyksiä kirjautumisista: https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/reference/ossec-conf/alerts.html

(Bonus-yritys 4: Wazuh agentin conffiin lokien lisääminen)

Näin jälkiviisaana se helpoin ratkaisu. Samalla tietty tulee koko honeypotin turvallisuuden valvontakin otettua huomioon.
Tätä kohtaa päivitetään myöhemmin kun sopiva kohta tulee vastaan.
Kohdattuja ongelmia:

BTB projekti: Wazuh kotilabraan

Johdanto

Tämä artikkeli on jatkoa BTB-Projektille: Kotilabran palvelut, jossa pystytimme Proxmox- virtualisoinnin Asus PN50 raudan päälle. Nyt jatkamme syventymällä Wazuhin käyttöön!

 • Tavoite: Ottaa Wazuh käyttöön kotiverkon valvontaan
 • Vaikeus: Helppo
 • Aika: Tunteja
 • Hinta: 0 €

Olethan tätä ennen jo asettanut varmuuskopioinnin päälle ja osaat ottaa yhteyden virtuaalikoneillesi joko SSH:lla tai konsolin yli.

Mikä on Wazuh?

Wazuh kuvailee itseään seuraavasti:

“Wazuh is a free, open source and enterprise-ready security monitoring solution for threat detection, integrity monitoring, incident response and compliance.”

Home

Wazuh käyttää ELK-stackiä lokien vastaanottamiseen, käsittelyyn ja hälytysten tekemiseen, agenttien tai ulkoisten lokilähteiden syötteistä. Sitä voidaan pitää sekä SIEM / HIDS että EDR järjestelmänä, joten kotilabraan löytyy paljon kiinnostavaa kokeiltavaa.

Miksi siihen kannattaa siis tutustua?

Alla on erilaisia käyttötapauksia, joista näkee mitä kannattaisi omassa käytössä kokeilla:

Log data analysis File integrity monitoring
Rootkits detection Active response
Configuration assessment System inventory
Vulnerability detection Cloud security monitoring
Containers security monitoring Regulatory compliance

Itseäni kiinnosti eniten haavoittuvuuksien hallinta ja lisäksi tietoturvapoikkeamien havaitseminen eri lokilähteistä.

Asennus

Käytämme asennuksen nopeuttamiseksi suoraan OVA-virtuaalikonetta, joka sisältää sekä Wazuhin että ELK-stäckin valmiiksi konfiguroituna:

https://documentation.wazuh.com/current/virtual-machine/virtual-machine.html

Kuten muistatte ehkä Proxmox-artikkelista, voi ova-muotoisen virtuaalikoneen saada Proxmoxiin pienellä kikkailulla:

Import OVA as Proxmox VM

Omakohtaisesta kokemuksesta voin sanoa että kovalevy tulee ennen ensimmäistä käynnistystä olla ide-muotoisena. Muutoin asennuksessa ei ollut mitään ihmeellistä. Alla näkyvät suhtellisen hyvän suorituskyvyn takaavat asetukset.

Kun kone on valmiina, käynnistyksen jälkeen se vastaa suoraan saamastaan ip-osoitteesta portista 443. Oletussalasana on admin / admin. Mikäli serverille on asiaa, on tunnus root / wazuh.

Pysyvämmässä käytössä nämä tulee vaihtaa, mutta nyt jouduttaisiin myös koskemaan Wazuhin / Elkin asetuksiin, joten jatkamme oletuksilla.

 

Agenttien käyttö

Agenttien avulla saadaan koneista dataa monipuolisesti ja puskuroidusti. Windows-puolella myös XP:t ovat tuettuja, joka avaa jatkoa varten kiinnostavia mahdollisuuksia 🙂

Wazuh -> Agents sivulta saa suoraan komentokehoitteen agenttien asentamiseksi.

Vaihtoehtoinen tapa on luoda ISO-tiedosto, jonka voi Proxmoxin kautta asettaa kohdekoneille saataville CD-aseman kautta. AnyToISo-ohjelmalla voi Wazuh-agentit sisältävästä hakemistosta tehdä ISO-tiedoston.

https://crystalidea.com/anytoiso

Käsin asentamalla ainoa tarvittava tieto on Wazuhin IP-osoite ja tämän jälkeen palvelun käynnistys. Asennetut agentit ottavat yhteyttä Wazuhiin ja muutaman minuutin työn jälkeen tiedonkeräys on jo käynnissä.

Syslog-lokien vastaanotto

Yleisesti käytössä oleva syslog-formaatti mahdollistaa reitittimien, NAS-purkkien ja muiden laitteiden lokien vastaanoton.

Sen vastaanotto tapahtuu Wazuhin ossec-konffista:

How to configure Rsyslog client to send events to Wazuh

Aseta Wazuh-Management-Configuration (Edit configuration). Sitten Save ja Restart Wazuh.

<remote>
  <connection>syslog</connection>
  <port>514</port>
  <protocol>udp</protocol>
  <allowed-ips>192.168.x.x/24</allowed-ips>
  </remote>

Tämän jälkeen aseta halutussa laitteessa syslog-palveluun Wazuhin IP, portti 514 ja muodoksi UDP.

PfSensen Suricata-lokit

Mikäli käytössäsi on PfSense-palomuuri, saa sen Suricatan lokit Wazuhiin seuraavasti:

https://github.com/pfelk/pfelk/wiki/How-To:-Suricata-on-pfSense

Aseta palveluun Wazuhin IP, portti 514 ja muodoksi UDP.

 

Lokitietojen tarkastelu

Wazuhin valikoiden alapuolelta löydät myös Kibanan omat valikot. Valitse sieltä Discovery, jossa näet lokifeedin ja voit tarkastaa että halutut lokit todellakin tulevat perille.

Voit varmistaa että lokit tulevat perille pudottamalla lokien hälytystasoa esim arvolle 1 tai generoimalla hälytyksiä:

https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/manager/alert-threshold.html

 

Wazuhin haavoittuvuuksien monitorointi

Erittäin näppärä piirre on Wazuhin kyky tarkkailla asennuksia ja niiden todettuja haavoittuvuuksia. Aseta ensin päälle halutut käyttikset (Windows/Ubuntu/redHat jne):

Using Wazuh for Windows vulnerability detection

Kun agentit ovat tehneet työnsä, muutaman tunnin kuluttua pääset katsomaan millaisia haavoittuvuuksia on löytynyt:

Valitsemalla Explore agent- voit katsoa konekohtaisesti korjauslistaa:

Wazuhin hälytykset

Kohdasta Wazuh – Modules -Security Events näet filtteröidyt ja huomionarvoiset tapahtumat, niin haavoittuvuuksia kuin kirjautumisia koskien. Valitsemalla Events, pääset katsomaan raakadataa.

Filtteröinti ja hakutoimintojen avulla voit rajata ja etsiä vastaavia tapahtumia valitsemaltasi ajanjaksolta.

Hälytyksistä saat myös emailin, asettamalla ossec-konffiin sopivat asetukset:

https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/manager/manual-email-report/

(Kannattaa tosin ensin rauhassa tutustua järjestelmään ja rakentaa se tuotantokäyttöön ajatuksen kanssa. Ota varmuuskopiot ja snapshotit merkittävien muutosten jälkeen).

Omat hälytykset ja säännöt

On luultavaa että aivan haluttua hälytystä ei löydy, joten voit rakentaa sääntöjen avulla oman hälytyksen:

https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/ruleset/custom.html

 

Loppusanat

Wazuh tarjoaa nopeasti hyvin monipuolisen ratkaisun verkon laitteiden tapahtumien valvontaan. Tutustumalla ohjeisiin voit laajentaa sitä haluttuun suuntaan ja opettelemalla ELK-stackin toimintaa, voit myös rakentaa raportoinnin haluamaasi suuntaan.

Pikaisen käytön jälkeen huomasin että useasta komponentista koostuvassa järjestelmässä kannattaa olla tarkkana päivttämisen kanssa, tuki uusimmille komponenteille ei ilmesty hetkessä kaikkialle. Suosittelen rakentamaan pysyvään käyttöön erilliset ELK ja Wazuh ympäristöt.

Muutaman haastavamman ELK-konffauksen jälkeen piti turvautua Proxmoxin varmuuskopioiden palautukseen ja palata alkuruutuun, mutta tästä lisää seuraavassa artikkelissa jossa tutustutaan T-Potin ja Wazuhin yhteiselämään!

BTB-projekti: Kotilabran palvelut

Johdanto

Tämä artikkeli on jatkoa BTB-Projektille: Oma kotilabra, jossa pystytimme Proxmox- virtualisoinnin Asus PN50 raudan päälle. Nyt jatkamme erilaisten palveluiden pystyttämisellä.

 • Tavoite: Pystyttää ensimmäiset palvelut Proxmoxin päälle
 • Vaikeus: Keskitaso
 • Aika: Riippuu palvelusta
 • Hinta: 0 €

Olethan tätä ennen jo tutustunut hieman Proxmoxin dokumentaatioon ja huolehtinyt että sinulla on määritettynä storage-asetukset sekä varmuuskopioinnille että ISO / templaattien säilytykseen!

Perusteita

Hierarkia

Huomaa että osa Proxmoxin asetuksista löytyy Datacenter tasolta ja osa noodi-tasolta. Noodi-tason alta löydät storage-asetukset ominaan.

Palvelut

Proxmox ajaa kahdenlaisia palveluita:

 • Virtuaalikoneita, jotka sisältävät varatut resurssit
 • LXC kontteja, joissa resurssit ovat jaettuja

Virtualisoinnin hyödyt tulevat esille molemmissa. PN50:n kuusi prosessoria ja muisti voidaan jakaa virtuaalikoneiden ja konttien käyttöön niiden todellisen tarpeen mukaan, sillä käyttämättä jäävä kapasiteetti on muiden koneiden ja konttien käytössä.  Käyttötavoilla on kuitenkin vielä eroa tietoturvan suhteen, virtualisoidut koneet ovat eristettyjä kernelin suhteen, kun taas konteissa pitää ottaa huomioon ajetaanko kontteja “Unprivileged” moodissa (suositus), jolloin niitä ajetaan käyttäjäoikeuksin (ei-root) erillisessä nimiavaruudessa. Pääsääntönä siis internetiin näkyvät palvelut kannattaa ajaa omana virtuaalikoneenaan ja sisäverkon palvelut kontteina.

Lue lisää: https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container

Virtuaalikoneet

Virtuaalikoneisiin liittyen muutama huomio:

CPU: Host mode on suositeltava tehon ja yhteensopivuuden takia, mikäli et aio tehdä migraatioita. Oletuksena tarjotaan KVM-muotoista prosessoria.

Muisti: Linux tukee suoraan mukautuvaa muistia (ballooning) ja Windows lisäajurien kautta. Voit määrittää minimi- ja maksimimuistimäärän. Huomaa että mikäli ylä- ja alaraja muokkaantuvat yhtäaikaa, määritä ensin yläraja ja sitten klikkaa alarajaa ja editoi siihen haluamasi arvo.

Levy: Levy kannattaa asettaa käyttämään nopeinta varastoa, joka minun tapauksessani on paikallinen local-lvm. Mikäli erehdyksessä levy asentuu esim. Synologylle, voi sen migroida uuteen paikkaan Hardware -> move disk 🙂

Boot order: Kun koneesi on boot-loopissa, mene tarkastamaan Options kohdasta boot order ja katso että kiintolevylläsi on rasti ruudussa 🙂

 

LXC templaatit

Templaatteihin pääset GUI:n kautta käsiksi kun menet noodin asetuksissa siihen storageen, johon olet määrittänyt CT templaatit talletettavan. Klikkaa Templates.

 

Isäntäkoneen laitteiden käyttö

Esim GPU:n tehojen parempi hyväksikäyttö salasanojen murtamiseen onnistunee näillä ohjeilla:

https://pve.proxmox.com/wiki/Pci_passthrough

 

Etäkäyttö

Proxmoxin konsolista saat helposti ruutuyhteyden koneelle, mutta leikepöytä ja tiedostojen siirto eivät ole tuettuja no-VNC:llä. Vaihtoehtona on asettaa RDP-palvelu, ottaa yhteys SSH:lla/SFTP:lla, avata yhteinen levyjako esim turnkey-fileserver kontilla tai tehdä CD-asemalle hakemistoista levyjä AnytoISO ohjelmalla. Lisäksi SPICE-ohjelmistot ovat tuettuja, jos ne saa toimimaan.

 

Pi-Hole virtualisoituna

Luodaan ensimmäisenä Debian templaatin päälle Pi-Hole, jota voidaan käyttää oman kodin mainosten estoon. BlueTeamBuildersin lukijat ovat saattaneet jo aikaisemmin asentaa Pi-Holen Raspberry Pi:n päälle, mutta nyt voidaan helposti lisätä vikasietoisuutta virtualisoidun palvelun kautta.

 1. Siirry varastoon, johon olet asettanut templaattien säilytyksen. Minun tapauksessani local, CT Templates. Lataa debian-10-standard / ubuntu tms mieleinen *nix distribuutio.
 2. Luo templaatin pohjalta kontti, aseta salasana / SSH julkinen avain hallintaa varten. Muistia riittää 1000 BiB ja prosessiksi 1 core. Aseta kiinteä IP tai pakota reitittimeltäsi sama IP. Aseta palvelu käynnistymään proxmoxin bootin yhteydessä.
 3. Käynnistä kontti ja siirry siihen Consolen kautta.
 4. Asenna qemu: https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
 5. Asenna Pi-Hole https://github.com/pi-hole/pi-hole/#one-step-automated-install
 6. Avaa Pi-holen hallintapaneeli selaimen kautta
 7. Siirrä Teleporter toiminnon kautta vanhasta Pi-Holesta asetukset uuteen.
 8. Voit tehdä asennuksesta templaatin jatkoa ajatellen. Tällöin tee templaatista klooni, joka näkyy nyt samalla IP-osoitteella kuin alkuperäinen (DHCP toimii tässä siis paremmin).
 9. Ota snapshot kloonista palautumista ajatellen
 10. Aseta reitittimessä DHCP-palvelussa myös uusi Pi-Hole kotilaitteidesi käyttöön

Kalin asennus

Tehdään Kalin asennus käyttäen virtuaalikonetta ja Live-CD:tä.

 1. Lataa Kali Linux LiveCD https://www.kali.org/downloads/ ja aseta se saataville ISO-varastoosi. Minun tapauksessani Synologyyn.
 2. Luo virtuaalikone mukautuvalla muistilla esim 2GiB – 8 GiB, neljällä host prosessorilla ja aseta CD-asema käyttämään Kali Live CD:tä.
 3. Käynnistä kone ja avaa Console.
 4. Asenna Linux. Voit myös halutessasi asettaa RDP:n päälle Windowsin käyttöä helpottamaan (leikepöydän kopiointi). Ohjeet: https://www.kali.org/docs/general-use/xfce-with-rdp/ (Minulla Legion lakkasi toimimasta, joten varaudu korjauksiin)
 5. Päivitä Qemu palvelut: https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
 6. Ota snapshotti asennuksestasi

 

Virtuaalikoneiden käyttö

Jostain erikoisesta syystä OVA-muotoiset virtuaalikoneet eivät ole suoraan tuettuja, mutta niiden käyttö onnistuu seuraavien ohjeiden avulla: https://www.itsfullofstars.de/2019/07/import-ova-as-proxmox-vm/

Voit asentaa itsellesi esim kohdekoneen Kalia varten: https://www.vulnhub.com/entry/driftingblues-9-final,695/

Muutama huomio:

 1. Aseta kerralla oikein levyn SATA /IDE yms asetus Proxmoxilla, jostain syystä esim Wazuh ei toiminut jos asetus oli kerran väärin. Näet asetuksen kun avaat OVA:n esim 7-zipillä ja katsot .ovf-tiedostoa esim Notepad ++:lla.
 2. Proxmoxiin pääset joko noden Shellin kautta tai haluamallasi SSH/SFTP ohjelmalla (esim. Bitwise). Voit siirtää vmdk-levyn koneelle SFTP:llä.
 3. Mikäli asennat Windows-koneita, kannattaa quemu ja virtuo-ajurit asentaa CD-aseman kautta: https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_VirtIO_Drivers

 

Asennettavia palveluita

Voit rakentaa juuri sellaisen labran kuin haluat, mutta ohessa on muutamia ideoita jatkoa ajatellen:

 1. Infection Monkey https://www.guardicore.com/infectionmonkey/
 2. Wazuh: https://wazuh.com/
 3. Paessler PRTG: https://www.paessler.com/prtg
 4. T-Pot: https://github.com/telekom-security/tpotce
 5. Turnkey Linux templat: https://www.turnkeylinux.org/
 6. Oma Bitwarden: https://bitwarden.com/help/article/install-on-premise/

 

Seuraavassa artikkelissa testaamme Wazuhia!

BTB-Projekti: T-Pot loppuraportti

Google Cloudissa on ilmainen kokeilujakso loppumassa ja on aika katsoa mitä jäi käteen 12.10.2020 alkaneesta T-Pot hunajapurkin testaamisesta.

Suorituskykyä on jouduttu lisäämään matkan varrella kahteen otteeseen, jotta palvelut pysyisivät saavutettavina. Viimeisin kokoonpano on 4 vCPUta ja 16 GB muistia.

Kokonaismäärät

Ainakin hyökkäysluvut ovat melkoisia ja palvelu joutuu hetken miettimään tietoja haettaessa:

7,678,203
Dionaea – Attacks
Suurta lukua selittää myös se, että Dionaea sisältää koko joukon suosittuja portteja.
4,565,247
Cowrie – Attacks
Cowrie sen sijaan on puhdas SSH- hunejapurkki. Tyypillisesti palvelinten hallintaan käytettynä se on erittäin herkullinen kohde kokeilla oletussalasanoja erilaisiin palveluihin. Portti kannattaa aina vaihtaa johonkin toiseen.
1,124,970
Heralding – Attacks
Heralding on vastuussa salasanojen ja käyttäjätunnusten kokoamisesta.
816,003
Honeytrap – Attacks
Verkkopalvelujen hunajapurkki.

Vielä muistutuksena nimien ja porttien vastaavuus:

https://github.com/telekom-security/tpotce/raw/master/doc/architecture.png

Hunajapurkin perusajatuksen mukaisesti kaikki portit näkyvät ulospäin kaikille mahdollisille kysyjille.

Kotioloissa ensimmäinen asia on sallia vain ne portit ulospäin, joita tarvitaan , esim 80/443 webbisivujen julkaisuun ja VPN/Wireguard/Ipsec määritetyt portit palomuuriin.

Mutta kuka on kiinnostunut näistä palveluista?

Kun katsotaan tarpeeksi pitkältä ajalta, ei hyökkäysten alkuperän suhteen voi vetää mitään kovinkaan suuria johtopäätöksiä. Lisäksi VPN-palveluiden käyttäminen hämärtää maakohtaiset erot.

Top 5 lähteet:

AS  ASN  CNT 
Petersburg Internet Network ltd.
526,211
CANTV Servicios, Venezuela
489,337
Viettel Corporation
418,734
VNPT Corp
371,658
Chinanet
283,131
Digital Ocean, Inc.
247,099
PT Telekomunikasi Indonesia
242,030
Turk Telekom
226,365
Data Communication Business Group
201,687
The Corporation for Financing & Promoting Technology
176,050

Mikäli on jo tiedossa että kaikki palveluiden käyttäjät tulevat tietystä maasta tai alueelta, voi maakohtaisilla rajauksilla (ja oletusporttien vaihtamisella toiseen) pienentää hyökkäyskuormaa. Vai olisiko jokin parempi tapa?

IP-mainelistat

Kun erilaiset hunajapurkit lähettävät tietojaan keskitettyihin palveluihin, muodostuu nopeasti tietokanta, jossa korostuvat haitalliset IP-osoitteet. Tämä tuli allekirjoittaneelle selväksi hieman vahingossa, kun testasin erään yrityksen IP:n kautta hyökkäystyökaluja tähän T-Potiin. Asennusvaiheessa olin merkinnyt että tiedot saa jakaa eteenpäin. Luonnollisesti pian yrityksen IP:stä oli merkitty tulevan hyökkäysliikennettä asiaa seuraavissa palveluissa. Onneksi heidän asiakaspalvelunsa poisti tiedot selvityksen jälkeen. Kannattaa siis muistaa tehdä testaukset eristettyihin ympäristöihin!

Kun katsotaan T-Potin listaa, tulee hyvin nopeasti selville että suurin osa hyökkäyksistä tulee jo tunnetuista huonoista lähteistä. Siispä tämä palvelu toimii oivana tietokantana jatkosuodatuksille tai mainehaittapalveluiden käyttö on myös tehokas tapa suodattaa liikennettä. Esim PfSensessä voi omaan palomuuriinsa tilata IP-suodatuslistoja keskitetysti ylläpidetyiltä tahoilta: https://nguvu.org/pfsense/pfSense-pfblockerng-configuration-guide/#Malicious%20IP%20Address%20Blocking

known attacker

 

4,628,026
bad reputation

 

1,723,618
anonymizer

 

17,885
mass scanner

 

9,129
bot, crawler

 

8,618
spam

 

4,277
form spammer

 

3,317
tor exit node

 

2,300
bitcoin node

 

2,245
compromised

 

2

Muutama helppo IP suodatukseen

Top 10 attacker Source IP  CNT 
875,515
391,964
250,572
124,592
122,676
113,517
112,117
85,501
79,681
73,000

 

Mitä muuta tietoa olemme saaneet? Luonnollisesti kiinnostavaa on katsoa millä tunnuksilla on sisään koitettu päästä.

Suosituimmat käyttäjätunnukset ja salasanat

Suosituimmat käyttäjätunnukset (vaihda nämä):

 

root

373,271
test

 

21,016
admin

 

19,874
Admin

 

16,497
nproc

 

11,300
guest

 

9,689
sa

 

5,825
user

 

5,482
ubuntu

 

2,574
postgres

 

1,979
oracle

 

1,945
git

 

1,410
support

 

1,403
ftpuser

 

1,170
nagios

 

910
student

 

874
mysql

 

838
sh

 

798
enable

 

732
deploy

 

714

ja suosituimmat salasanat (älä käytä näitä):

admin

 

65,186
root

 

25,054
123456

 

20,342
password

 

17,920
Admin

 

16,299
test

 

16,051
nproc

 

11,297
guest

 

8,946
123

 

4,297
12345

 

3,300
1234

 

2,955
12345678

 

2,790
password123

 

2,023
1

 

1,836

 

1,746
qwerty

 

1,135
1qaz2wsx

 

1,025
123123

 

1,012
aqweasdfgfdgfdh

 

984
1q2w3e4r

 

976

Ja (huonoja) yhdistelmiä:

Älä siis koskaan salli näin helppojen yhdistelmien käyttöä palveluissa.

Ikävä kyllä oletusportit ja oletustunnukset eivät ole ainoa tapa, jolla hyökkääjät pääsevät sisälle. Tietomurtoja tehdään myös paikkaamattomien haavoittuvuuksien kautta.

Mitkä haavoittuvuudet ovat olleet hyökkääjien suosiossa?

Suricatan kautta saamme tietoon koitetut tekniikat:

Uusimmista haavoittuvuuksista ajurihaava: https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2019-12263 ja MikroTikin reititinhaava: https://www.cvedetails.com/cve/CVE-2018-14847/ ovat hyvin käytettyjä.

Siis päivitä palvelut!

CVE-2006-2369

 

1,135,243
CVE-2001-0540

 

557,646
CAN-2001-0540

 

10,650
CVE-2012-0152

 

2,968
CVE-2018-14847 CVE-2018-14847

 

1,169
CVE-2002-0013 CVE-2002-0012

 

1,134
CVE-2002-0013 CVE-2002-0012 CVE-1999-0517

 

974
CVE-2001-0414

 

566
CVE-2019-12263 CVE-2019-12261 CVE-2019-12260 CVE-2019-12255

 

524
CVE-2005-4050

 

117

Hyökkäyksen tunnusmerkit

T-Potin Suricata listaa myös tunnisteet haavoittuvuuksille suosituissa protokollissa (aseta nämä päälle PfSensen Suricatassa):

GPL POLICY VNC server response
2,554,465
ET EXPLOIT VNC Server Not Requiring Authentication (case 2)
921,652
ET POLICY VNC Authentication Failure
921,337
SURICATA STREAM reassembly sequence GAP — missing packet(s) 
853,964
ET SCAN MS Terminal Server Traffic on Non-standard Port
566,684
ET POLICY RDP connection request
315,459
GPL POLICY MS Remote Desktop Request RDP
315,162
ET POLICY RDP connection confirm
287,640
ET POLICY SSH session in progress on Expected Port
207,124
ET EXPLOIT [PTsecurity] DoublePulsar Backdoor installation communication
198,136

ja SSH-komennot joita hyökkääjät suosivat, yleensä varmentaakseen että ovat päässeet sisälle ja tietääkseen missä ovat:

uname -a

 

11,965
cat /proc/cpuinfo | grep name | wc -l

 

11,627
cat /proc/cpuinfo | grep name | head -n 1 | awk ‘{print $4,$5,$6,$7,$8,$9;}’

 

11,625
free -m | grep Mem | awk ‘{print $2 ,$3, $4, $5, $6, $7}’

 

11,623
w

 

11,621
crontab -l

 

11,619
cat /proc/cpuinfo | grep model | grep name | wc -l

 

11,618
which ls

 

11,618
ls -lh $(which ls)

 

11,617
uname -m

 

11,617

Miksi?

Syitä koittaa saada palvelu haltuunsa on lukuisia, aina roskapostittamisesta uusien hyökkäysten tekemiseen. T-Potin kautta saadaan kuitenkin myös tietoa katsomalla latauksia. Tietoturvasyistä en laita tarkemmin tietoa mistä erilaisia paketteja on koitettu ladata. Eräs kiinnostava tieto ovat ladattavien pakettien nimet: dota.tar.gz. Nämä viittaavat erilaisiin virtuaalivaluuttojen louhintaohjelmiin.

Hyökkääjien yksi motivaatio onkin tehdä rahaa valjastamalla palvelimet louhintaan. Näiden hyökkäysten määrä nousee aina virtuaalivaluuttojen kurssin noustessa ja ennakoi myös erilaisia selainhaitakkeita.

Loppusanat

Tämä projekti oli hieman pidempi, mutta tuotti paljon tietoa hyökkääjistä ja käytetyistä tekniikoista.

Kulut olivat:

 • Lokakuu: $ 31,80
 • Marraskuu:$ 108,34
 • Joulukuu: $139,53
 • Tammikuu $ 39,38

Yhteensä siis: $ 319,05, joka meni kokonaisuudessaan Google Cloudin Trialin ja erilaisten alennusten alle. Suosittelen kokeilemaan, samalla tuli opittua paljon palveluiden monitoroinnista ja hinnan muodostumisesta julkipilvessä.

https://cloud.google.com/free

Todettakoon että seuraavan Honeypotin toteuttaisin dedikoidulla raudalla ja hieman rajatumpana omaan verkkoon DMZ:lle, sisältäen Cowrien, Dionean ja muutaman muun palvelun.

Itselleni tietojen valuminen uhkakantoihin oli hieno osoitus siitä, miten hunajapurkkien verkostolla saadaan aikaan nopea suojaus mainetietokantojen kautta. Lisäksi tiedoilla voidaan visualisoida hyvin esim IT-alan opiskelijoille miksi päivittäminen ja tietoturva on keskeinen osa palveluntuotantoa ja kodin tietoturvaa. Usein hyökkäykset ovat abstrakteja ja niiden ajatellaan kohdentuvan vain “kiinnostaviin tahoihin”. Näin ei ole, vaan kaikki mikä on verkkoon kytkettynä ja näkyvillä, on myös hyökkäyksen kohteena automaattisesti.

Tässä vielä muistilista suojaukseen (* merkityt edistyneille):

 • *Vaihda oletusportit toisiin
 • Salli ulospäin vain tarpeelliset (*ja oletusarvoista muihin vaihdetut) portit palomuurissasi
 • *Suodata liikenne maarajauksilla / mainetietokantoja käyttäen
 • Vaihda oletuksena olevat *käyttäjätunnukset ja salasanat toisiin
 • Päivitä palvelut ja palomuurin / reitittimen ohjelmisto aina kun mahdollista
 • *Pidä yllä hyökkäystunnisteita

 

 

BTB Projekti: T-Pot hunajapurkki

Johdanto

Eikö olisi kiinnostavaa katsella kuinka palveluihin koitetaan murtautua ja mitä haavoittuvuuksia milloinkin koitetaan käyttää hyväksi? Honeypottien, eli hunajapurkkien avulla tämä on mahdollista turvallisesti. Niiden sisältämät palvelut näyttävät oikeilta, mutta eivät päästä hyökkäjää eteenpäin ja antavat samalla puolustautujalle lisätietoa mistä osoitteista ja millä tekniikoilla palveluihin koitetaan päästä käsiksi.

 • Tavoite: Havainnoillistaa palveluihin kohdistuvat hyökkäykset ja antaa tietoa puolustautujalle
 • Vaikeus: Helppo
 • Aika: 30 min
 • Hinta: 0- 1 € / vrk (riippuen käytetäänkö pilviratkaisua vai omia laitteita)

 

T-Pot

T-Pot on itseasiassa kokoelma hunajapurkkeja, jotka simuloivat erilaisia yleisiä palveluita ja portteja. Kokoelma asentuu automaattisesti sisältäen kaikki datan ja lokien keräykseen ja visualisointiin tarvittavat palvelut. Lisäksi se lähettää telemetria-tietoa automaattisesti eteenpäin, tarjoten siten yleishyödyllistä tilannekuvaa tietoturvasta: https://sicherheitstacho.eu/ Lisäksi saadun tiedon voi ohjata omiin lokeihin tai palveluihin näin halutessaan. Projektina sen käyttöönotto on helppo ja palkitseva.

https://github.com/telekom-security/tpotce

Asennus

T-Potin voi asentaa joko pilveen tai omalle laitteelle. On huomattava että hunajapurkille pitää sallia kaikki liikenne kaikkiin portteihin, jotta sitä vastaan saataisiin maksimaalinen hyökkäyskiinnostus. Tällöin oman verkon DMZ on tarpeen.

Julkipilvestä tulee kustannuksia, mutta esim Googlen pilvi-palvelut tarjoavat tällä hetkellä 300 € kokeilurahaa. Siksi se oli luonteva valinta päästä heti käsiksi tietoon turvallisesti.

Asennus kestää noin puolisen tuntia ja Cyber-99 tarjoaa tähän hyvät ohjeet:

T-Pot Honeypot Framework Installation

Näitä seuraamalla T-Pot asentuu Google Cloudiin ja saat näkyvyyden hyökkäyksiin.

Päivitys:
1. Kannattaa ottaa suositellun virtuaalikoneen sijaan seuraava, tehokkaampi malli. Suorituskyky loppuu ja kone kaatuu usein.

2. Asenna monitorointi ohjeiden mukaan: https://cloud.google.com/monitoring/quickstart-lamp (ei Apachea)

3. Laita health check hälyttämään koneen toiminnasta ja harkitse uptimerobot.com hälytystä myös

Tulokset

Sisäänkirjautumisen jälkeen Kibanan kautta saat pääsyn valmiiksi luotuihin visualisointeihin.

Jo viidentoista minuutin aikana näkee miten paljon hyökkäyksiä tehdään tätä julkista osoitetta vastaan.

Voit nähdä läpi erilaisten hunajapurkkien millaisia salasanoja palveluihin koitetaan. Luonnollisesti kannattaa varmistaa ettei näitä missään nimessä käytetä,

Vastaavasti myöskin tietyt käyttäjätunnukset kannattaa poistaa tai laittaa automaattisesti blokkaamaan kirjautujan IP-osoite.

Suricatan tunnisteiden kautta näkee mitkä tekniikat ovat tällä hetkellä hyökkääjien suosiossa.

Myös shell komennot tallennetaan automaattisesti.

Kaikkiaan voi todeta että saadut tiedot tukevat hyvin puolustautujan tiedonsaantia.

Kohdatut ongelmat

Kirjautuminen ei varsinaisesti toimi kuin asennuskuvauksessa, vaikka virtuaalikoneelle tekee oman tilin. Tästä huolimatta tietoihin kuitenkin pääsee käsiksi Kibanan kautta. Lisäksi ilmeisesti hyökkäysvoluumista johtuen saattaa kone kipata nurin, jos jokin innostuu kokeilemaan reippaammin bruteforcea. Tällöin virtuaalikoneen voi resetoida Google cloudin kautta ja muutaman minuutin päästä kaikki toimii taas normaalisti.

Loppusanat

Jo muutaman päivän pikakokeilulla T-Pot osoittaa tarjoavansa hyödyllistä tietoa. Muutamia kehitysajatuksia:

 • Rajoittaa pääsy hyökkääjälle vain tietyn kanavan kautta
 • Automaattisesti siirtää IP, salasana ja käyttäjänimitieto ajastetusti toiselle palvelimelle
 • Ajastaa uudelleenkäynnistys
 • Siirtyä omalle koneelle ja DMZ:lle

Kokeile ihmeessä!

BTB projekti: Viestinnän suojaus

Johdanto

Viimeisten vuosien aikana on käynyt entistä selvemmäksi että viestinnän tietosuojan varmistamista ei voi jättää suurten nettijättien vastuulle. Käyttäjä ja käyttäjän tiedot ovat kauppatavaraa, joilla maksetaan näennäisesti ilmaisten palvelujen kulut. Vaikka palvelua käyttöönottaessa olisi valmis antamaan viestintänsä skannattavaksi tälle yhdelle taholle, onko tilanne enää sama muutaman vuoden aktiivisen käytön ja tuntemattomien alihankkijoiden ilmestyttyä mukaan?

Tämänkertainen projektimme on hieman erilainen. Esittelen siinä palveluita ja tekniikoita, joilla pyritään varmistamaan viestinnän tietoturvan ja tietosuojan toteutuminen pitkäjänteisellä tavalla. Rakennusprojektina on siis kokonaisvaltainen viestinnän suojaus.

 • Tavoite: Turvata yksityisviestien tietosuoja ja turvallisuus kolmansilta osapuolilta
 • Vaikeus: Keskivaikea
 • Aika: Pitkä, vuosia
 • Hinta: 0-50 € / vuosi
Photo by Matthew Henry on Unsplash

Liikenteen suojaaminen

Aloitamme ensin nettiyhteyden suojaamisesta. Liikenteestä voidaan erotella muutama pääkomponentti:

 • DNS-kyselyt, joilla selvitetään mihin IP-osoitteeseen esim. mersu.fi liikenne tulisi ohjata
 • Varsinainen liikenne, esim nettisivujen selailu, sähköpostien lataus tai pikaviestit.

 

Liikenteen suojaaminen – DNS

DNS-kyselyissä kodin reititin ja mobiililaite tarjoavat yleensä oman palveluntarjoajan DNS-palvelimia. Suomessa ei ole *vielä* tullut esille tilannetta, jossa palveluntarjoaja myisi selailutietoasi mainostajille, mutta USA:ssa tämä on jo arkipäivää. Yhdessä sosiaalisen median profiiliesi kanssa selailuhistoriasi mahdollistaa hyvin kohdennetun mainonnan ja myös henkilöllisyytesi selvittämisen näennäisestä anonymiteetista huolimatta.

Voit vaihtaa dns-palvelimien osoitteet pois ISP:n palvelimista haluamallesi taholle tai hajauttaa niitä useampaan palveluun. Suosittelen vaihtamaan palvelimet suoraan reitittimeltä, jolloin ne tulevat kaikkien verkon laitteiden käyttöön. Mikäli olet jo ottanut Pi-Holen käyttöön, tarjoaa se sinulle verkkotason mainosten poistoa ja yhdessä PiVPN-softan kanssa, toimii myös mobiililaitteillesi.

Aikaisempi BTB-projekti Pi-Holen käytöstä:

BTB Projekti: Pi-hole

Voit myös valita haluamasi ylimääräisen suodatuksen (haittaohjelmat / aikuissisältö), esimerkkinä Cloudflare:

Malware-blocking

 • 1.1.1.2
 • 1.0.0.2

Malware and adult content-blocking

 • 1.1.1.3
 • 1.0.0.3

Lista tietosuojaa kunnioittavista dns-tarjoajista:

https://www.privacytools.io/providers/dns/

Yleisohjeet DNS-asetusten muuttamiseen reitittimeltä:

https://www.howtogeek.com/167533/the-ultimate-guide-to-changing-your-dns-server/

Kovakoodatut dns-palvelimet

Moni laite (Chromecast / Älytv:t) käyttävät kovakoodattuja dns-palvelimia, usein Googlen 8.8.8.8 tai 8.8.4.4 osoitteita, ohjaten dns-kyselyt suoraan Googlelle. Halutessasi voit asettaa palomuurillesi säännön, jossa portin 53 liikenne blokataan muilta kuin reitittimeltä ja Pi-Holelta  ja portin liikenne ohjataan esim Pi-Holelle.

Tässä esimerkkinä pfSensen ohjaus:

https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/dns/redirecting-all-dns-requests-to-pfsense.html

 

DoH ja DoT

Vielä uutena mahdollisuutena ja uhkana on dns-over-https (DoH), jossa dns-kyselyt ohjataan normaalin liikenteen seassa salattuna sitä tukeville palvelimille. Oman liikenteen suojaamiseen tämä on tietyissä oloissa oivallinen keino, mutta oman kotiverkon suojaamiseen haittaohjelmilta luonnollisesti vaikeuttava tekijä.

Mikäli reititin sitä tukee, on DNS-over-TLS porttia (DoT) 853 käyttäen myös hyvä tapa suojata dns-kyselyiden yksityisyys.

 

Liikenteen suojaaminen – VPN

Vaikka nykyään lähes kaikki selaimen http-liikenne on salattua TLS-salauksella (https), on hyvä käytäntö suojata liikenne kokonaisvaltaisesti VPN-tunnelin kautta. Tämä takaa erityisesti mobiililiikenteen tietosuojan. Toki myös kotireitittimen liikenteen voi ohjata vaikkapa ProtonVPN:n Suomen palvelimien kautta, mikäli ei luota palveluntarjoajaansa tai haluaa piilottaa liikenteensä alkuperän.

VPN-palvelun voi pystyttää sopivaan kodin reitittimeen yleisimmin OpenVPN:lla: https://www.vpnuniversity.com/tutorial/how-to-setup-openvpn-asus-routers-asuswrt

tai Raspberry PI:lle Wireguardia käyttäen:

https://www.derekseaman.com/2020/05/how-to-wireguard-vpn-on-the-raspberry-pi-4.html

Lisäksi omalle mobiililaitteelle tarvitaan vastaavat tiedot VPN:n käyttöön:

https://www.androidauthority.com/set-up-vpn-android-settings-687564/

VPN-yhteyden voi muodostaa myös vain halutuille softille (split tunneling).

Huom: Kannattaa välttää epämääräisiä VPN-palveluntarjoajia ja applikaatioita, jotka lupaavat olla lokittamatta ja suojata tietosuojasi ilmaiseksi. Luotettava VPN-palvelu on aina maksullinen.

 

Puheluiden suojaaminen

GSM-puheluiden tietoturva on pitkään ollut kyseenalainen ja valtiollisten toimijoiden tai valtioiden seuranta on arkipäivää. Koska artikkelimme uhkakuva on mainostajilta suojautuminen, puheluiden tietosuoja ei ole *vielä* keskiössä.

Esim Signalin kautta tehdyt puhelut ovat salattuja ja laadultaan yleensä hyviä. Rajoitteena on luonnollisesti Signalin hidas yleistyminen, mutta sen käyttäjiä alkaa jo löytyä, varsinkin tietoturvapuolelta.

https://support.signal.org/hc/en-us/articles/360007060492-Voice-or-Video-Calling

Yhteystietojen suojaaminen

Mobiililaitteiden kontaktien kerääminen on ollut suosittu tekniikka, jolla on kohdennettu mainontaa ja rakennettu profiileja seurantaa varten. Kannattaa harkita mitkä sovellukset todella tarvitsevat tietoa ja myös miettiä miten kontaktit synkronoi eri laitteiden välillä.

Esim oma NextCloud-palvelin ja DAVx5 synkronointi pitää tiedot omassa hallussasi, mutta saatavilla eri laitteiden välillä.

https://www.davx5.com/tested-with/nextcloud

 

Pikaviestien suojaaminen

Pikaviestinnässä korostuu verkoston käyttämien sovellusten merkitys. Jos tarjolla ei ole kuin savumerkkejä, ei suojaamisessa ole paljoa vaihtoehtoja.

Signal tarjoaa hyvän salauksen ja suojaa myös liitteet mobiililaitteissa muilta sovelluksilta.

KIK ja Telegram ovat myös käytettyjä vaihtoehtoja. Whatsapin omistaa Facebook…

https://www.techradar.com/best/best-encrypted-messaging-app-android

https://www.privacytools.io/software/real-time-communication/

 

Sähköposti

Sähköpostissa monella on tilanne, jossa aikoinaan on otettu käyttöön Yahoo, Hotmail, Outlook.com tai Gmail ja ajan myötä koko henkilökohtainen elämä on rakentunut tämän osoitteen varaan. Tämän riippuvuuden purkaminen viekin hieman aikaa.

 

Osoitteen uudelleenohjaus

Suurin ongelma on digitaalisen identiteetin rakentuminen yhden palveluntarjoajan emailin varaan. Vaikka useimmista palveluista voi ohjata emailit uuteen osoitteeseen, kiertäisivät ne kuitenkin turhaan alkuperäisen tarjoajan kautta. Ratkaisuna on käyttää osoitetta, joka ohjaa emailit aina kulloinkin käytössä olevalle palveluntarjoajalle.

 • iki.fi tarjoaa elinikäisen osoitteen ohjauksen: https://ikiwiki.iki.fi/yhdistys:palvelut
 • oman domainin rekisteröimällä ja sen osoitetta käyttämällä saa täyden hallinnan sähköpostiinsa
 • mainostajille voi tarjota käyttöön kustomoidun emailin, esim AnonAddyn PGP-salatun palvelun kautta: anonaddy.com

Nyt seuraavien vuosien aikana vanha gmail-osoite tulee korvata jokaisessa mahdollisessa paikassa uudella osoitteella ja asettaa gmailista uudelleenohjaus uuteen osoitteeseen. Vanhasta osoitteesta tulevat mailit kannattaa merkitä tunnisteella ja aina käydä päivittämässä uusi osoite kun huomaa vanhaa emailia käytettävän. Muutaman vuoden kuluttua varsin pienellä työllä on käyttö siirtynyt uudelle palveluntarjoajalle.

Mutta mikä palvelutarjoaja kannattaa valita tilalle?

 

Uusi sähköposti

Valintakriteerina on yksityisyyden suojaaminen sekä vahva tietoturva. Seuraavassa erilaisia vaihtoehtoja:

 • Oman palvelun pyörittäminen, esim Synology NAS +oma domain. Vaatii eniten vaivaa ja tietoturvan ylläpitäminen sekä yhteyden varmistaminen on omassa vastuussa.
 • Ulkoistettu taho, esim kapsi.fi + NextCloud. Hieman vähemmän vaivaa, infra-puoli on hoidettu puolestasi.
 • Kaupallinen taho, esim Protonmail tai Tutanota. Vähiten vaivaa ja hyvä tietosuojan ja tietoturvan taso PGP-salauksella.

 

PGP-salattu viestintä 

Protonmail tarjoaa muutaman suuren edun. Se rakentuu PGP-salauksen ympärille, jossa viestien sisältö salataan myös palveluntarjoajalta. Lisäksi viestit eivät lähde palvelusta muiden protonmail-käyttäjien välillä. Myös oman domainin käyttö on mahdollista, viestintä ilman salausta muiden palveluiden käyttäjien suuntaan tai “secure-mail” toiminnon käyttö.

Käyttäen Protonmailin bridge-ohjelmaa (maksullinen versio) voi vanhat viestit tuoda vanhalta palveluntarjoajalta ja käyttää Protonmailia vaikkapa Outlookin kanssa.

PGP-salauksen voi ulottaa myös Outlookiin, käyttäen esim työpaikalla Encryptomatic-lisäosaa. Tällöin vaikkapa kodin ja työpaikan väliset sähköpostit kulkevat sisällön osalta salattuina.

https://www.encryptomatic.com/openpgp/

Huonoina puolina moni käytettävyyteen liittyvä seikka ei vastaa gmailin käyttäjäkokemusta, esim kalenterin osalta. Ilmaisversiota kokeilemalla pääsee kuitenkin pitkälle arvioinnissa.

Avainten jako

Yksi keskeinen seikka PGP-salauksen marginaaliseen käyttöön on ollut julkisen avaimen jakaminen ja sen vaikeus. Aikaisemmat yritykset käyttäjien avainten löytämiseen keskitettyjen avainpalvelinten kautta eivät ole olleet kovin helppoja. Nyt uutena tapana on WKD: https://wiki.gnupg.org/WKD

Ideana on joko itse tarjota dns-tietueiden kautta sähköpostin julkiset avaimet käyttöön tai käyttää sopivaa palveluntarjoajaa. Esim tämän blogin ylläpitäjän julkiset avaimet löytyvät joko WKD-palvelun kautta tai protonmailista suoraan.

https://keys.openpgp.org/

Tällöin käyttäjän ei tarvitse huolehtia avainten etsimisestä ja hakemista, vaan softa tarkastaa automaattisesti löytyykö avainta ja salaa viestin automaattisesti. Tämä helpottaa PGP-salauksen yleistymistä ja automatisointia.

 

Kohdatut ongelmat

 • Signalissa käyttäjiä on varsin vähän, mutta kutsumalla aktiivisesti kontaktejaan mukaan, on moni vaihtanut oletus SMS-sovelluksensa Signaliin.
 • Protonmail ja lisäpalvelut ovat vielä kehitysvaiheessa. Esim kalenteri on vielä beta-testauksessa ja sillä ei voi lähettää kutsuja. Varsinainen posti on toiminut hyvin useita vuosia. Jotkut palvelut eivät hyväksy protonmail.com domainia, jolloin iki.fi tai oma domain tarvitaan.
 • Joissakin paikoissa vastauksen tuleminen iki.fi osoitteen sijaan pm.me osoitteesta aiheuttaa tietoturvahuolia. Tämän takia olen asentanut Thunderbirdiin iki.fi smtp:n käyttöön ja siihen myös s/mime sertifikaatin Traficomilta (Kansalaisvarmenne).
 • Maistraatille muuttokieltoa tehdessä Protonmailin oletuksena lähettämä julkinen avain tulkittiin liitetiedostoksi, joka ei avautunut kunnolla. Tämä ohitti koko allekirjoitusprosessin ja virkailija hyväksyi muuttokiellon pelkällä emaililla…

Onnistumisia

 • Gmailista siirtyminen Protonmailiin onnistui helposti, viestit tuli samalla siivottua tauhkasta ja nyt sähköpostit ovat luotettavammassa palvelussa.
 • Signalin desktop toimii hyvin pitkissä keskusteluissa.
 • PGP-salaus on nyt rutiinia ja päällä monessa palvelussa (Facebook, WordPress, Anonaddy jne)
 • Olen oppinut paljon dns-kyselyistä, salauksesta ja yksityisyydensuojasta konkreettisesti tekemällä ja kokeilemalla.

 

Loppusanat

“Miksi salata ja suojata omaa viestintäänsä? Eihän minulla ole mitään salattavaa!”

Tässä tapauksessa voit myös hyväksyä riskin, että tuntemattomat tahot analysoivat, lukevat ja mahdollisesti julkaisevat viestintääsi vuosien takaa, sinun voimatta vaikuttaa asiaan millään tapaa. Et välttämättä ole kenenkään kiinnostuksen kohde, mutta tietosi voivat vuotaa osana palvelumurtoja, ilkivaltaa tai mainostajien piittamatonta toiminta osapuolille joista et ole koskaan kuullutkaan.

“Ei kiinnosta, liian vaikeaa!”

Tietosuojan parantaminen vaatii aktiivista vaihtamista palveluihin, joissa et ole kauppatavaraa. Mitä useampi tekee tämän valinnan, sitä helpompi on myös muiden siirtyä tietosuojaa kunnioittaviin palveluihin. Mitä suurempi joukko käytettävyyttä ja helppoutta vaativia käyttäjiä palvelulla on, sitä nopeammin ne tulevat myös yleistymään.

Kokeile ja ota askel eteenpäin!

Sata vinkkiä menestyvälle johtajalle!

Nyt saavutettuani uralla kaiken, mikä on mahdollista, koen velvollisuudekseni jakaa muutamia murusia hyväksi todetuista opeista uransa alkuvaiheella oleville. Tutustu siis näihin kultajyväsiin!

1. Aseta itsellesi tavoitteita ja tee töitä niiden eteen. Sinua ei tulla hakemaan Veikkaukseen kakkukahveille ilman kovaa työtä ja uurastusta. Tutustu lottoamisen teoriaan, todennäköisyyslaskentaan ja aseta itsellesi voittotavoitteita. Joka päivä tuplaamalla voittosi olet pian miljonääri.

2. Opi menestyneiltä ihmisiltä. Kun luet menestyjien elämänkertoja, huomaat kuinka he ovat jättäneet koulun kesken, valmistuneet parhain arvosanoin, kehittäneet yritystään ja joutuneet vankilaan veronkierrosta. Tutustumalla menestyjien elämään, voit korreloida heidän elämänsä keskeiset tekijät suoraan omaan uraasi. Heidän jokainen päätöksensä on vienyt heidät siihen menestyksen kultaiselle projektiolle, jossa he ovat nyt.

3. Herää aikaisin. Ethän haaskaa vuorokauden 25:stä tunnista liikaa nukkumiseen? Herää viimeistään klo 4:09, jotta ehdit zumbata, joogata, lukea Sun Tzuta, meditoida, lukea pörssivinkit, laittaa ruokaa, viedä lapset hoitoon, golfata, pitää yhteyttä verkostoosi, postata LinkedIniin, Twitteröitä, Instagrammeerata sekä MySpacettaa. Tutkimukset ovat osoittaneet että kohtuullisessa univelassa tehdyt päätökset ovat kulminoineet monen uran keskeisiä merkkitapahtumia.

4. Luota intuitioosi. Jos joku asia tuntuu liian hyvälle, se todennäköisesti on aivan loistava sijoituskohde. Älä anna ternimaitokapselien, virtuaalivaluuttojen, kannabisöljyjen tai alpakankarvamattojen mennä ohitsesi. Luota luotettavaan kaveriin, joka kerran kymmenessä vuodessa haluaa käydä kanssasi kahveilla. Muista että verkostosi ja alaverkostosi ovat parhaita kavereitasi!

5. Lepää riittävästi. Mene nukkumaan jo klo 18, äläkä haaskaa aivojesi kallisarvoista kapasiteettia valvomiseen ja tyhjänpäiväiseen seurusteluun muiden ihmisten kanssa. Pidä päivässäsi vähintään kolmet tunnin nokoset ja muista myös ruokalepo. Kiinan menestyneimmät johtajat ovat jo nukkumassa kun kello lyö kuusi.

6. Yksityiskohdat merkitsevät eniten. Tutustu mestarimaalareiden uraan ja katso miten paljon huomiota he kiinnittivät yksityiskohtiin. Teeseremonian kautta voit itsekin tavoitella täydellisyyttä jokaisessa teossasi. Aamun bussimatka, toimiston oven avaaminen tai sähköpostin muotoilu voivat olla sinulle oivallisia kohteita uppoutua täydellisyyteen ja ympäröidä itsesi iloa iskevillä toimilla. Älä anna aikataulujen olla esteenä matkallasi kohden täydellisyyttä.

7. Älä ankeuta. Elämässään menestyneet ihmiset säteilevät ympärilleen loppumatonta positiivisuutta ja iloisuutta. Herkeämätön hehkutus ja pulppuileva elämänasenne erottuu suomalaisesta ankeudesta ja siivittää voittoon niin autiolla saarella kuin keskellä YT-neuvotteluita. Ankeuttaminen on myös sama asia kuin kritiikki, älä siis koskaan kritisoi vaan tue herkeämättä huonojakin päätöksiä. Pääasia että kaikilla on positiivinen pöhinä. Muista aina myös puujalkavitsien kannustava vaikutus traagisissa elämäntilanteissa ja LinkedIn-päivityksissäsi!

8. Muista iso kuva. Napoleone Buonanotte ei kesken taistelun joutanut miettimään vasemman laidan grenadöörin jalkarättien ongelmia, eikä sinunkaan pitäisi. Keskity isoon kuvaan ja johda joukkojasi edestä. Laadi ylimalkainen suunnitelma ja pysy siinä, tapahtui mitä tahansa. Menestyjät ovat suunnitelleet uransa vuosikymmeniä eteenpäin ja niin sinunkin pitäisi. Maailma perustuu helposti ennustettaviin periaatteisiin, sillä Aurinko nousee aina idästä!

9. Tutustu anekdootteihin. Tuskin mikään voisi olla tiivistyneempää oppia menestyjille kuin kokoelma satunnaisia tapahtumia vuosikymmenien saatossa, joista voidaan vetää teorioita ja oppeja kirjakaupalla. Tutustu näihin helmiin, ja mieti kuinka voit niiden avulla saavuttaa saman kuin Viljami Notkonen 1880 verstaassaan Ala-Pöytyällä. Muista johtamisessasi viljellä anekdootteja toisensa perään, unohda systemaattisuus ja käytä anekdoottien ristiriitoja viemään sanomaasi eteenpäin. Älä kuitenkaan ankeuta ja takerru faktoihin, vaan ole kuin susilauma joka metsästää leijonien kanssa!

10. Harrasta lähdekritiikkiä. Abraham Lincolnin mukaan 80 % internetin faktoista on väärin. Älä siis jaa humpuukia eteenpäin, tarkasta faktat ja tue työtä jota tehdään faktojen tarkastamisen eteen. Ethän halua että lentokoneesi on suunniteltu nettifaktojen mukaan?

Jaa tätä postausta eteenpäin ja peukuta sitä. Niin menestyjätkin tekevät!

BTB Projekti: Pi-hole

Pi-Hole Dashboard

Johdanto

Pi-hole on DNS-pohjainen suodatus-ohjelma, joka on varsin helppo asentaa ja käyttää. Se tarjoaa mahdollisuuden seurata kotiverkon sivustokyselyitä ja suodattaa mainoksia selaimista. Ohjelman paras puoli on selkeä käyttöliittymä, jonka kautta on helppo seurata mihin jääkaappi haluaa ottaa yhteyksiä tai kuinka paljon mainoksia verkkoliikenteestä on. Samalla tulee opittua paljon DNS-kyselyistä ja Linuxin käytöstä.

Projekti Pi-Hole

 • Vaikeustaso: Helppo
 • Hinta: Edullinen
 • Aika: Lyhyt
 • Ohjeistus: Saatavilla runsaasti
 • Hyöty: Mainosesto, tietoturvan parannus, opettavainen

Laitteisto ja sen käyttöönotto

Näppärin ja myös jatkoa ajatellen hyödyllisin laitteisto on Raspberry Pi eli tuttujen kesken Raspi. Se on pieni, mutta tehokas ja monipuolinen alusta, jolle voi rakentaa erilaisia projekteja ja vaihtaa asennusta muistikorttia vaihtamalla.

Tarvitset: 

 • Raspberry Pi:n (mikä tahansa versio käy)
 • Micro-SD muistikortin, tyhjän tai NOOBS esiasennetun (8,16,32 Gb tai isompi)
 • Tehokkaan micro-USB virtalähteen ja liittimen
 • HDMI-kaapelin / micro-HDMI adapterin
 • Näytön
 • Näppäimistön ja hiiren
 • (Asennusvaiheessa muistikortinlukijan ja tietokoneen)
 • (kotelon)
 • (verkkokaapelin)

Laitteiston voit ostaa esim: https://www.verkkokauppa.com/fi/search?query=raspberry+pi&sort=price%3Adesc joko yksittäisinä osina tai pakettina.

Raspin käyttöjärjestelmän asennukseen ja käyttöönottoon on hyvät ohjeet sivulla: https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/

Seuraa vaiheittaista ohjeistusta:

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/raspberry-pi-setting-up

Vinkit:

 • Voit halutessasi käyttää Raspberryä joko näytön ja näppäimistön kautta tai SSH:n ylitse.
 • Aloittajalle on helpoin jättää laite aluksi näytön, hiiren ja näppäimistön kanssa kytketyksi.
 • Voit käyttää joko langatonta tai langallista yhteyttä (langallinen suositeltava)
 • Jatkoa ajatellen, laitteelle kannattaa määritellä pysyvä IP-osoite (reitittimeltäsi, esim: https://www.howtogeek.com/184310/ask-htg-should-i-be-setting-static-ip-addresses-on-my-router/)

Kun olet saanut asennuksen valmiiksi ja laite on verkossa pysyvällä IP-osoitteella, on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Pi-Holen asennus

Vaihe 1: Pi-Hole

Asennus on hyvin helppoa ohjatun toiminnon kautta. Avaa komentotulkki esim työpöydältä (https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/terminal/) tai ota SSH-yhteys koneeltasi.

Anna seuraava komento (copy-paste)

curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash

Seuraa ohjeita. Anna laitteelle sama pysyvä IP-osoite jonka olet jo antanut reitittimellesi.

Testaa että saat Pi-Holeen yhteyden selaimen kautta.

Vaihe 2: Ota suodatus käyttöön

Sinulla on nyt muutama vaihtoehto:

Pi-Hole vastaa kaikista DNS-kyselyistä.

Tällöin aseta reitittimesi DNS-asetuksiin Pi-Hole:n IP-osoite. Aseta Pi-Hole käyttämään esim CloudFlaren 1.1.1.2 / 1.0.0.2 DNS-palvelimia (haittaohjelmien suodatus). Pi-Hole vastaa kaikista kyselyistä, muista asettaa myös conditional forwarding osoittamaan reitittimeesi, jotta näet mitkä laitteet tekevät kyselyitä. Helppo tapa aloittaa käyttö.

Aseta reitittimen DHCP-palveluiden kautta Pi-Hole DNS-palvelimeksi vain laitteille

Kun reititin antaa laitteillesi IP-osoitteita, se samalla mainostaa niille Pi-Holea DNS-palvelimeksi. Aseta reitittimellä esim CloudFlaren 1.1.1.2 / 1.0.0.2 DNS-palvelimet sen omiksi palvelimiksi, estä reitittimien omien DNS-palveluiden mainostaminen laitteille ja aseta Pi-Hole käyttämään reititintä omana DNS-palvelimenaan. Tämä mahdollistaa myös esim pfSensen DNSBL-palvelun käyttöönoton myöhemmin tai DNS over TLS.kyselyt. Lisäksi voit lisätä toisen Pi-Hole laitteen rinnalle, jolloin et ole vain yhden palvelimen varassa.

Moni aloittaa ensimmäisellä vaihtoehdolla ja siirtyy myöhemmin toiseen.

Ks esim: https://discourse.pi-hole.net/t/how-do-i-configure-my-devices-to-use-pi-hole-as-their-dns-server/245

 

Pi-Holen käyttö

Kun saat Pi-Holen käyttöön, alat pian näkemään millaisia kyselyitä laitteet tekevät. Mikäli valitsit asennusvaiheessa oletus-suodatuslistat, sinulla on jo käytössä mainossuodatus.

Vinkkejä:

Graafinen yleisilme on Pi-Holen vahvuus. Näet nopeasti yleistilanteen.

 

Voit myös tarkastella haluamiasi ajanjaksoja. Kannattaa tietenkin huolehtia ettei muistikortti täyty arkistoiduista lokitiedoista.

 

Querylistin kautta näet lähes reaaliajassa mitä dns-kyselyitä eri laitteet tekevät. Samalla voit sallia kyselyitä jos sivut eivät toimi. Flutterhole toimii Android-laitteilla ja antaa sinulle pääsyn samaan tietoon API:n ylitse.

 

Kohdatut ongelmatilanteet

Omatoimisen rakentelun väistämätön suola ja hupi on se, kun jotain hajoaa tai pääsee selvittämään monimutkaista ongelmaa (kun aikaa siihen ei olisi)

 

Onnistumisia

Toisaalta kun kaikki toimii, antaa Pi-Hole hyvin tietoa uusien laitteiden toiminnasta.

 • Asuksen wi-fi jakaja lähettää 10 sek välein kyselyn dlcdnet.asus.com palveluun ruuhkauttaen kameran nettiyhteyden. Ei enää.
 • Selailu on mainosvapaata, ilman selainten lisäosia, myös kännykällä
 • MTV3-nettipalvelun mainoskatkot jäävät pois

Jatkoa

Kun olet saanut ensimmäisen vaiheen valmiiksi, tässä lisää ideoita:

 • Toinen laite rinnalle, samoilla suodatuslistoilla (teleporter, export/import)
 • PiVPN, Wireguard tai OpenVPN yhteys, jolla myös kodin ulkopuolelta pääset nauttimaan Pi-Holestasi
 • Flutterhole kännykkään
 • OpenDNS-palvelun kokeileminen ja eri suodatuslistojen kokeilu

 

Kerro miten projektisi onnistui tai kysy apua!

BlueTeamBuilders perustettu!

MITÄ TEHDÄ KUN EI VAAN SAA KYBERTURVASTA TARPEEKSEEN?

No yksi tapa ratkaista asia on koota samanhenkisiä ihmisiä yhteen ja tehdä yhdessä jotain mukavaa ja kiinnostavaa asiaan liittyen. Me Marcus Söderblom ja Jani Räty pistimme pystyyn Blue Team Builders kollektiivin (BTB), jossa keskitytään mm. erilaisten mielenkiintoisten tietoturvaprojektien rakenteluun.Tarkoituksena on koota samanmielisiä ihmisiä yhteen, joita myös kiinnostaa rakentaa IT-järjestelmiä ja jakaa ajatuksiaan omista rakenteluprojekteistaan muille. Freeware ja Open Source (FOSS) sekä tietoturva ovat BTB:n toiminnassa vahvasti läsnä. Tulemme järjestämään tapaamisia silloin tällöin, joiden tavoitteena esitellä yksi monista vaihtoehtoisista tavoista, miten jokin FOSS-ratkaisu voidaan kotiympäristöön toteuttaa. Liian vakavia stagella pönöttäviä asiantuntijoita emme aio olla, vaan kyseessä on ensisijaisesti harrastustoimintaa ja tapoja toteuttaa jokin rakenteluprojekti voi olla useita. Lisäksi kirjoittelemme satunnaisesti asiaan liittyviä artikkeleita BTB:n LinkedIn-sivuille.

Jos koet, että olet samanhenkinen “nikkaroija” ja olet jo ehkä rakentanutkin jonkin mielenkiintoisen FOSS-järjestelmän ja haluaisit tulla kertomaan muille kuinka sen teit, niin ota yhteyttä (info@blueteambuilders.fi).

Blue Team Builders on sopiva foorumi juuri sinulle! Toki mukaan saa tulla ihan vain kuuntelemaan ja jakamaan ajatuksia.

Kunhan koronapandemia tästä hiipuu, niin ensimmäinen tapaaminen tullaan järjestämään mahdollisimman pian. Tapaamisissa pyritään esittelemään 1-3 mielenkiintoista FOSS-projektia, toisinaan myös virvokkeiden kera, jos mahdollinen sponsorointi sen vaan sallii.

Nähdään kyberturvallisen IT-nikkaroinnin merkeissä! Jaetaan tietoa ja opitaan yhdessä lisää. 🙂

Terveisin,
Blue Team Builders

Mitä validaatio on?

Miksi?

Tietojärjestelmien validaatio on vaatimuksena esim lääketuotannossa, lääkinnällisten laitteiden softien suhteen tai vaikkapa lääketuotannon laatujärjestelmien suhteen.

Ohjaavia regulaatioita ovat esim:

 

Validaation pointtina on turvata prosessin lopputulos, yhdistäen ihmiset, teknologian ja prosessin. Eli kyseessä on lääke- ja potilasturvallisuuden varmistaminen.

Miten?

Validaatiossa suoritetaan ennaltamäärätyn suunnitelman mukaisesti dokumentoitu testaus ennaltamääritettyjen vaatimusten täyttymiksi.

Tämä tarkoittaa ajatuksellisena esimerkkinä seuraavaa:

Firman on tarkoitus kuljettaa ruokaa asiakkaille. Kuinka validointi sujuisi?

 

Photo by James Day on Unsplash

URS (User Requirements Specifications):

 • Määritetään että yhteen kuljetukseen pitää mahtua 200 ruoka-annosta.
 • Lämpötilan pitää pysyä kuljetuksen aikana 10-15 asteen välillä.
 • Suomen lainsäädännön vaatimusten pitää täyttyä liikenteen ja hygienian suhteen

FS (Functional Specifications):

 • Autona toimii Fiat 600S pakettiauto
 • Tarvitaan yksi kuljettaja-lastaaja, jolla hygieniapassi ja B-luokan ajokortti
 • Jäähdytyksen hoitaa Lumikko 300X malli

Riskit:

 • Ruuhkat -> PQ testaus
 • Onnettomuudet ja tekniikan pettäminen -> IQ, OQ ja PQ testaus
 • Kylmäketjun katkeaminen ->IQ, OQ ja PQ testaus

VP (Validation plan)

 • Kelpuutetaan autoneuvo (IQ)
 • Validoidaan jäähdytys kuljetuksessa (OQ)
 • Validoidaan kuljettaja-lastaajan toiminta 200 annoksella ruuhkassa (PQ)

IQ (Installation Qualification)

 • Auto ajetaan katsastukseen ja tarkastetaan että tieliikennelainsäädännön velvoitteet täyttyvät
 • Kylmälaite testataan ja hyväksytään käyttöön
 • Tarkastetaan että kuljettaja-lastaajalla on B-luokan ajokortti ja voimassaoleva hygieniapassi

OQ (Operational Qualification)

 • Käynnistetään auto parkkipaikalla ja seurataan että esijäähdytetty kuorma pysyy 8h ajan 10-15 asteen välillä
 • Tarkastetaan että kuljettaja osaa ajaa autoa parkkipaikalla
 • Tarkastetaan että kuljettaja osaa lastata ja purkaa ruoat ohjeen mukaisesti
 • Tarkastetaan että jäähdytyksen vika-ilmoitukset toimivat ja että kuljettaja osaa reagoida niihin

PQ (Performance Qualification)

 • Kuljettaja toimittaa klo 16-18 Helsingin keskustassa 200 ruoka-annosta eri puolille
 • Seurataan satunnaisen 20 annoksen lämpötilaa koko kuljetuksen ja toimituksen ajan

VR (Validation report)

 • Tarkastetaan että kaikki vaatimukset on testattu (RTM, Requirements Tracing Matrix)
 • Todetaan täyttyivätkö vaatimukset ennaltamääritettyjen kriteerien suhteen
 • Hyväksytään tuotantokäyttö
 • Velvoitetaan muutoshallinta (auton vaihto, kuljettajan vaihtuminen, erilaiset ruokatyypit)
 • Seurataan toistuvia taskeja (katsastukset, hygieniapassin uusiminen, kylmälaitehuolto)

Kuka?

Validointi vaatii yhteispeliä IT:n, liiketoiminnan edustajien ja QA-yksikön välillä. Lisäksi validointi vaatii erikoisosaamista mahdollisimman sujuvan suunnitelman ja testaamisen aikaansaamiseksi. Vaikka järjestelmätoimittajilla voi olla iso rooli validaatiossa, ei validaatio ole toimittajien vastuulla.

 

Haluatko kuulla lisää tai tarvitsetko apua validoinnissa? Ota rohkeasti yhteyttä: info@caliban.fi