BTB Projekti: Caldera (BLUE)

Johdanto

Tässä artikkelissa jatkamme Calderan (4.0.0 versio) käyttöä ja kokeilemme mitä sinisen puolen ominaisuuksista löytyy.

 • Tavoite: Tutustua Calderan puolustautujan ominaisuuksiin
 • Vaikeus: Helppo
 • Aika: Alle tunti
 • Hinta: 0 €

Tässä artikkelissa oletuksena on että edellisen artikkelin mukaisesti asennus on tehty ja punaisen puolen käyttö luonnistuu.

Perusajatus

Hyökkäävän puolen toimien ehkäisemiseen tarkoitettu sininen puoli asennetaan samalla tavoin kuin punaisen puolen agentti. Koneella on siis kaksi agenttia yhtäaikaa pyörimässä, joista molemmat pitää onnistua ajamaan Windows Defenderin tai muun AV-softan ohi. Sinisen puolen agentti voi käytännössä joko etsiä jos tapahtuneista toimista jälkiä tai pyrkiä estämään käynnissä oleva hyökkäys. Yhtäaikaiseen toimintaan on tarjolla Gameboard-välilehti jossa molempia agentteja voi valvoa yhtäaikaa.

Kannattaa perehtyä aluksi dokumentaatioon:

Getting started — caldera documentation

Agentin käyttö

Ikävä kyllä testatessa tuli todettua että mahdollisesti johtuen 4.0.0 pre-release versiosta tai muista tekijöistä, agentit tuppasivat hyvin nopeasti menettämään kohdekoneessa henkensä. Tämä oli etenkin selvää sinisen puolen agenttien kanssa, joissa Incident responder oli varsin herkkä lopettamaan toimintonsa. Myös yksi bugiraporttikin tuli tehtyä agentin oletuskonfiguraatioon liittyen (powershell skriptissä group on red, kun pitäisi olla blue).

Tämä siis varoituksen sanaksi niille, jotka haluavat testata hyvin toimintavarmaa softaa. Kannattaa hieman odottaa. 

Kun agentin saa käyntiin luodaan sille operaatio ja profiili samoin kuin punaisella puolella. Lisäksi käytettyyn koneeseen liittyen voi lisätä faktoja siitä mikä on sallittua toimintaa ja mikä ei, esim liittyen avoimiin portteihin. Lisäksi sininen puoli voi automaattisesti kerätä tietoa koneesta. Kohdasta fact sources ja responder löytää oletuksena esim muutamia punaisen puolen oletushakemistoja ja portteja. Niihin voi lisätä omia tunnisteitaan, mikäli haluaa erottaa selvästi omat testit oletustesteistä.

Jos (tai kun) agentin saa pysymään päällä, operaatiota voi seurata reaaliajassa.

 

Pelilauta

Kokeilin erilaisia vaihtoehtoja siihen, miten kaksi agenttia voi samalla koneella toimia ja totesin että parhaan tuloksen antoi aloittaminen punaisella agentilla ja vasta tämän jälkeen sinisen agentin lisääminen peliin, mutta käyttäen eri kansiota kuin punaisen C:/users/public. Tallensin molemmat skriptit notepadiin kohdekoneelle ja ajoin ylläpitäjän oikeuksin powershell-ikkunaa, josta sitten käynnistin agentit. Kuten mainittua, Defenderille piti kertoa että agentille saavat toimia.

Gameboard- välilehdellä valitetaan mikä operaatio on seurannassa kummallekin agentille.

Kuten kuvasta näkyy, molemmille puolille annetaan pisteitä sen mukaan onnistuuko hyökkäys tai sen havaitseminen. Lisäksi ihminen voi raportoida epäilyttävistä prosesseista, joista myös saa pisteet.

Tämä siis teoriassa, ikävä kyllä käytännössä peli tuotti aivan erilaisia lopputuloksia.

Sininen puoli voittaa ylivoimaisesti skannaamalla avoimia portteja, samalla kun punainen puoli kuoli (operaatio jatkuu ilman eläviä agentteja)!

Punainen puoli kerää tietoa esteettä, samalla kun sininen puoli nukkuu (agentti alhaalla).

Incident response puoli ei ikävä kyllä onnistunut vakuuttamaan, vaikka agentteja olisi luonut useamman molemmille puolille. Entäpä threat hunter?

Ikävä kyllä varsin samaan tapaan agenttien yhtäaikainen toiminta tai toimimattomuus ei mahdollistanut testaamista.

 

Loppusanat

Calderan konsepti vaikuttaa kiinnostavalle ja selvästi alustassa on paljon mahdollisuuksia räätälöintiin, mutta ainakin tällä versiolla agenttien pysyvyys asetti haasteita. Nopealla testaamisella ei löytynyt yhdistelmää joka olisi tuottanut hyviä lopputuloksia. Siinä missä punainen agentti saattoi pysyä ylhäällä yksinään useita tunteja, sinisen Sandcatin lisääminen tappoi nopeasti joko molemmat tai toisen. Linux-alustalla olisi mahdollista käyttää kahta erilaista agenttia, joka saattaisi ratkaista ongelman.

Mahdollisesti Kalin kautta tehty manuaalinen testaus ja sininen agentti voisi olla toimiva ratkaisu, mutta testausautomaatio oli se kiinnostavin aspekti Calderan käyttöön.

Koska testaukseen tuli valittua pre-release versio, palaan asiaan myöhemmin kun stabiili versio on julkaistu.

 

BTB Projekti: Caldera (RED)

Johdanto

Tässä artikkelissa tutustumme Calderan käyttöön ja teemme hyökkäyssimulaation kotilabramme laitteita kohtaan eli käytämme punaisen puolen ominaisuuksia.

 • Tavoite: Testata kotilabran laitteiden haavoittuvuuksia ja lokituskykyä
 • Vaikeus: Helppo
 • Aika: Alle tunti – viikko, riippuen innostuksesta
 • Hinta: 0 €

Mikä on Caldera?

“CALDERA™ is a cyber security framework designed to easily run autonomous breach-and-simulation exercises. It can also be used to run manual red-team engagements or automated incident response. CALDERA is built on the MITRE ATT&CK™ framework and is an active research project at MITRE.”

mitre/caldera: Automated Adversary Emulation Platform (github.com)

Caldera (testattu 4.0.0 pre-release) sisältää siis joukon työkaluja ja viitekehyksiä (Mitre, Atomic), joiden avulla voi testata kohteen puolustuskykyä joko punaisen teamin tai sinisen teamin puolella. Sen etuihin kuuluu kyky automatisoida testausta ja mahdollisuus simuloida päätöksentekoa erilaisissa skenaarioissa. Innokkaalle harrastajalle se antaa mahdollisuuden saada palautetta vaikkapa oman kotilabran koneiden suojauksista, realististen hyökkäysten kautta. Toki vaativampia toimenpiteitä kannattaa suorittaa Metasploitin tai Cobalt Striken kautta. Aloitelllaan!

Asennus

Kerrankin asennus on suoraviivaista ja helppoa. Koska kyseessä on hyökkäyspuolen työkalu, valikoituu sen alustaksi kotilabrassa jo olemassaoleva Kali-asennus. Asennukseen löytyy Calderan dokumentaatiosta muutaman rivin ohjeet, jotka suorittamalla Caldera asentuu. Samalla kannattaa myös asentaa go- ohjelmointikielen paketit esim käyttäen ohjetta:

Installing Golang on Kali Linux – Rafe Hart (rafaelhart.com)

Asennuttuaan löytyy Caldera osoittesta localhost:8888. Tarvittavat salasanat löytyvät conf/default.yms, hieman selaamalla alaspäin red/admin.

 

Agentin käyttö

Calderan käyttö perustuu agenttiin, joka uhrikoneella suorittaa erilaisia testejä. Käytössä ovat mm. Mitren Attack tekniikat ja Red Canaryn Atomic testit:

MITRE ATT&CK®

redcanaryco/atomic-red-team: Small and highly portable detection tests based on MITRE’s ATT&CK. (github.com)

Agentti tulee saada aktiiviseksi uhrikoneella, jotta testit voidaan suorittaa. Kyseessä ei siis ole skanneri, joka ulkoapäin testaisi erilaisia asetuksia, vaan kyseessä on hyökkäyssimulaatio, jossa hyökkääjä on jo saanut koneelle jalansijaa. Tyypillisimpiä keinoja tosielämässä ovat mm kalasteluhyökkäykset, vuotaneiden tunnusten käyttö tai koneen valtaaminen nollapäivähaavoittuvuuksien kautta. Keinoja löytyy.

Agentteja on useaa erilaista ja uhrien käyttöjärjestelmiksi voidaan valita Linux/Windows/Mac. Aloitetaan testaamalla Proxmoxiin asennettua Win10-konetta!

Valitaan ensin sopiva agentti.

Valitaan 54ndc47 agentti, asetetaan Proxmoxissa olevan Kalin IP-osoite ja portti 8888 ja Windows järjestelmäksi ja saamme valmiin Powershell-skriptin ajettavaksi.

Koska omassa Proxmox-labrassa ei leikepöytä toimi koneiden välillä, tiedostojakoja ei ole ja muutamia muitakin rajoituksia viestinnälle on, joudutaan skriptin tiedot viemään internetin kautta. Uhrikoneella on yhteys pastebin-palveluun, johon laitamme skriptin tiedot Kalista.Kuinka ollakaan, katoaa tämä skripti heti tallennuksen jälkeen! Automatiikka huolehtii siitä, ettei haitallista koodia levitetä palvelun kautta. Hyvä asia. Kierrämme ongelman anonpasten kautta ja postaamme anonpasten linkin pastebinin kautta (toki tämänkin olisi voinut hoitaa itsehostatun paste-sivun tai Synologyn kautta).

Päivitys: Tai otetaan uhrikoneelta suoraan yhteys Kaliin IP:8888 kautta ja kopioidaan koodi suoraan selaimesta käyttöön…

Saamme koodin koneelle ja huijaamme itsemme ajamaan sen Powershellissä (social engineering).

Puolustukset toimivat heti ja Microsoft Defender estää haitallisen skriptin suorittamisen. Vaihtoehtona on myös sallia ajaminen, jonka teemme ja ajamme skriptin uudestaan.

Toisella kerralla ongelmia ei enää esiinny ja Calderan puolella agentti löytyy. Olemme siis valmiita jatkoon!

Hyökkäys

Calderassa on monipuoliset kyvykkyydet ajaa läpi erilaisia skenaarioita tai testata suoraan yksittäisiä toimia. Kokeilemme tässä molempia.

Adversaries-puolella voi tarkastella kyvykkyyksiä ja räätälöidä tehtäviä toimenpiteitä. Voimme mennä suoraan Operations-välilehteen ja aloittaa Superspy-hyökkääjällä. Tarkoitus on havainnollistaa kykyä kerätä tietoa kohteesta.

Luodaan operaatio ja käynnistetään se. Samalla nähdään reaaliajassa kun tietoa välittyy Calderaan.

Tässä esimerkkinä vaikkapa tieto käytössä olevasta antivirus-ohjelmasta.

Kerätyt tiedot voi lopuksi ladata JSON-muodossa jatkotoimia varten. Mikäli tiedot haluaa PDF-muodossa, voi Debrief-pluginin kautta saada näppärän loppuraportin.

 

Tämän lisäksi voi nopeasti testata tiettyjä tekniikoita tai komentoja Access- pluginin kautta.

Puolustautujan analyysi

Vaikka hyökkääminen onkin hauskaa, on puolustautujan puolella tärkeää myös katsoa miten tekniikat näkyivät uhrin koneella ja millaisia hälytyksiä luotiin. Yleensä suurin yllätys on se, miten vähän tietoa saa perus Windows-koneen logeista. Mikäli sysmon ei ole päällä tai lokitusta ei ole suunniteltu, jää pitkäkin hyökkäys usein ilman mitään jälkiä.

Muutamia skenaarioita:

 • Missä vaiheessa Wazuh / Security Onion saa tiedon hyökkäyksestä?
 • Missä vaiheessa käyttäjä voisi havaita asian?
 • Millaisia uhkia Windows Defender esti? Millainen oli tilanne Defender + VoodooShield yhdistelmällä?
 • Mitä jälkiä koneelle jää? Millaista forensiikkaa voi harrastaa?
 • Mitä Mitren vastatoimista olisi mahdollista ottaa käyttöön? Mikäli tilanne on tämän jälkeen?

Esimerkkinä käytetyssä kampanjassa koitettiin hakea salasanoja Mimikatz.A varianttia käyttäen. Aiheellisesti toiminta estettiin ja käyttäjälle esitettiin asiasta varoitus.

Analyysityökaluja: Velociraptor

Analyysiin sopii esimerkiksi Velociraptor, ilmainen avoimen lähdekoodin työkalu:

Documentation :: Velociraptor – Digging deeper!

Sen avulla voi koota yhteen lokeja ja tietoa isostakin joukosta koneita.

Meillä on epäilys siitä että Powershelliä olisi ajettu kohdekoneella, joten valitaan artifaktaksi Powershell ja katsotaan mitä löytyy.

 

Hyökkäyksen ajankohtaan sopivia shell-komentoja löytyykin. On tietysti mahdollista myös pyyhkiä lokit ja peittää omat jälksensä, joka olisi ollut mahdollista Calderan kautta.

Eräs vastakeino tätä vastaan on tallentaa PowerShellin käyttö paikallisesti ja tämän jälkeen lähettää tiedot edelleen keskitettyyn paikkaan. Tässä esimerkki paikallisista kopioista.

Ajankohtaisesti, myös Log4Shell haavoittuvuudesta voi etsiä tietoja:

Generic.Detection.log4jRCE :: Velociraptor – Digging deeper!

Ohjeet löytyvät esim: Enhanced PowerShell Logging and Sysmon Logs to ElasticSearch and Visualization/Dashboarding using Kibana – Part 1 of Series (malwarenailed.blogspot.com)

Taitava hyökkääjä voi luonnollisesti pyrkiä lamauttamaan kaikki palvelut, jotka lokitietoja lähettävät eteenpäin, mutta tämäkin vaatii hieman tiedustelutietoa taakseen. Tässä ajassa osaava puolustaja kykenee omiin vastatoimiinsa. Ja näin kilpajuoksu jatkuu.

Analyysityökaluja: Thor

Nextronin APT skanneri Thor on varsin vakuuttava työkalu, josta on tarjolla community edition Thor Lite.

THOR Lite – Nextron Systems (nextron-systems.com)

Se toimii hyvin paikallistason analytiikkaan ja löytää myös jälkiä epäilyttävästä toiminnasta. Skannaus on perinpohjainen ja vie jonkinverran aikaa.

 

Loppusanat

Calderan (RED) ominaisuudet ovat hyvät ja varsin monipuoliset simuloimaan hyökkäystä testikoneelle. Parhaan hyödyn ohjelmasta saa kun testaa sen avulla systemaattisesti erilaisia tekniikoita ja harjoittelee niihin varautumista ja lokitusta testikoneella. Proxmoxissa voi ajaa rinnakkain konetta perusasetuksilla ja kovennetuilla asetuksilla, jolloin ero on selvä. Hyökkäyksen jälkeen voi tutkia forensiikkapuolella mitä jälkiä hyökkääjä jätti.

Suosittelen kokeilemaan ohjelmaa!

Seuraavalla kerralla kokeillaan mitä Calderan Blue-ominaisuuksista löytyy.

BTB projekti: Wazuh kotilabraan

Johdanto

Tämä artikkeli on jatkoa BTB-Projektille: Kotilabran palvelut, jossa pystytimme Proxmox- virtualisoinnin Asus PN50 raudan päälle. Nyt jatkamme syventymällä Wazuhin käyttöön!

 • Tavoite: Ottaa Wazuh käyttöön kotiverkon valvontaan
 • Vaikeus: Helppo
 • Aika: Tunteja
 • Hinta: 0 €

Olethan tätä ennen jo asettanut varmuuskopioinnin päälle ja osaat ottaa yhteyden virtuaalikoneillesi joko SSH:lla tai konsolin yli.

Mikä on Wazuh?

Wazuh kuvailee itseään seuraavasti:

“Wazuh is a free, open source and enterprise-ready security monitoring solution for threat detection, integrity monitoring, incident response and compliance.”

Home

Wazuh käyttää ELK-stackiä lokien vastaanottamiseen, käsittelyyn ja hälytysten tekemiseen, agenttien tai ulkoisten lokilähteiden syötteistä. Sitä voidaan pitää sekä SIEM / HIDS että EDR järjestelmänä, joten kotilabraan löytyy paljon kiinnostavaa kokeiltavaa.

Miksi siihen kannattaa siis tutustua?

Alla on erilaisia käyttötapauksia, joista näkee mitä kannattaisi omassa käytössä kokeilla:

Log data analysis File integrity monitoring
Rootkits detection Active response
Configuration assessment System inventory
Vulnerability detection Cloud security monitoring
Containers security monitoring Regulatory compliance

Itseäni kiinnosti eniten haavoittuvuuksien hallinta ja lisäksi tietoturvapoikkeamien havaitseminen eri lokilähteistä.

Asennus

Käytämme asennuksen nopeuttamiseksi suoraan OVA-virtuaalikonetta, joka sisältää sekä Wazuhin että ELK-stäckin valmiiksi konfiguroituna:

https://documentation.wazuh.com/current/virtual-machine/virtual-machine.html

Kuten muistatte ehkä Proxmox-artikkelista, voi ova-muotoisen virtuaalikoneen saada Proxmoxiin pienellä kikkailulla:

Import OVA as Proxmox VM

Omakohtaisesta kokemuksesta voin sanoa että kovalevy tulee ennen ensimmäistä käynnistystä olla ide-muotoisena. Muutoin asennuksessa ei ollut mitään ihmeellistä. Alla näkyvät suhtellisen hyvän suorituskyvyn takaavat asetukset.

Kun kone on valmiina, käynnistyksen jälkeen se vastaa suoraan saamastaan ip-osoitteesta portista 443. Oletussalasana on admin / admin. Mikäli serverille on asiaa, on tunnus root / wazuh.

Pysyvämmässä käytössä nämä tulee vaihtaa, mutta nyt jouduttaisiin myös koskemaan Wazuhin / Elkin asetuksiin, joten jatkamme oletuksilla.

 

Agenttien käyttö

Agenttien avulla saadaan koneista dataa monipuolisesti ja puskuroidusti. Windows-puolella myös XP:t ovat tuettuja, joka avaa jatkoa varten kiinnostavia mahdollisuuksia 🙂

Wazuh -> Agents sivulta saa suoraan komentokehoitteen agenttien asentamiseksi.

Vaihtoehtoinen tapa on luoda ISO-tiedosto, jonka voi Proxmoxin kautta asettaa kohdekoneille saataville CD-aseman kautta. AnyToISo-ohjelmalla voi Wazuh-agentit sisältävästä hakemistosta tehdä ISO-tiedoston.

https://crystalidea.com/anytoiso

Käsin asentamalla ainoa tarvittava tieto on Wazuhin IP-osoite ja tämän jälkeen palvelun käynnistys. Asennetut agentit ottavat yhteyttä Wazuhiin ja muutaman minuutin työn jälkeen tiedonkeräys on jo käynnissä.

Syslog-lokien vastaanotto

Yleisesti käytössä oleva syslog-formaatti mahdollistaa reitittimien, NAS-purkkien ja muiden laitteiden lokien vastaanoton.

Sen vastaanotto tapahtuu Wazuhin ossec-konffista:

How to configure Rsyslog client to send events to Wazuh

Aseta Wazuh-Management-Configuration (Edit configuration). Sitten Save ja Restart Wazuh.

<remote>
  <connection>syslog</connection>
  <port>514</port>
  <protocol>udp</protocol>
  <allowed-ips>192.168.x.x/24</allowed-ips>
  </remote>

Tämän jälkeen aseta halutussa laitteessa syslog-palveluun Wazuhin IP, portti 514 ja muodoksi UDP.

PfSensen Suricata-lokit

Mikäli käytössäsi on PfSense-palomuuri, saa sen Suricatan lokit Wazuhiin seuraavasti:

https://github.com/pfelk/pfelk/wiki/How-To:-Suricata-on-pfSense

Aseta palveluun Wazuhin IP, portti 514 ja muodoksi UDP.

 

Lokitietojen tarkastelu

Wazuhin valikoiden alapuolelta löydät myös Kibanan omat valikot. Valitse sieltä Discovery, jossa näet lokifeedin ja voit tarkastaa että halutut lokit todellakin tulevat perille.

Voit varmistaa että lokit tulevat perille pudottamalla lokien hälytystasoa esim arvolle 1 tai generoimalla hälytyksiä:

https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/manager/alert-threshold.html

 

Wazuhin haavoittuvuuksien monitorointi

Erittäin näppärä piirre on Wazuhin kyky tarkkailla asennuksia ja niiden todettuja haavoittuvuuksia. Aseta ensin päälle halutut käyttikset (Windows/Ubuntu/redHat jne):

Using Wazuh for Windows vulnerability detection

Kun agentit ovat tehneet työnsä, muutaman tunnin kuluttua pääset katsomaan millaisia haavoittuvuuksia on löytynyt:

Valitsemalla Explore agent- voit katsoa konekohtaisesti korjauslistaa:

Wazuhin hälytykset

Kohdasta Wazuh – Modules -Security Events näet filtteröidyt ja huomionarvoiset tapahtumat, niin haavoittuvuuksia kuin kirjautumisia koskien. Valitsemalla Events, pääset katsomaan raakadataa.

Filtteröinti ja hakutoimintojen avulla voit rajata ja etsiä vastaavia tapahtumia valitsemaltasi ajanjaksolta.

Hälytyksistä saat myös emailin, asettamalla ossec-konffiin sopivat asetukset:

https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/manager/manual-email-report/

(Kannattaa tosin ensin rauhassa tutustua järjestelmään ja rakentaa se tuotantokäyttöön ajatuksen kanssa. Ota varmuuskopiot ja snapshotit merkittävien muutosten jälkeen).

Omat hälytykset ja säännöt

On luultavaa että aivan haluttua hälytystä ei löydy, joten voit rakentaa sääntöjen avulla oman hälytyksen:

https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/ruleset/custom.html

 

Loppusanat

Wazuh tarjoaa nopeasti hyvin monipuolisen ratkaisun verkon laitteiden tapahtumien valvontaan. Tutustumalla ohjeisiin voit laajentaa sitä haluttuun suuntaan ja opettelemalla ELK-stackin toimintaa, voit myös rakentaa raportoinnin haluamaasi suuntaan.

Pikaisen käytön jälkeen huomasin että useasta komponentista koostuvassa järjestelmässä kannattaa olla tarkkana päivttämisen kanssa, tuki uusimmille komponenteille ei ilmesty hetkessä kaikkialle. Suosittelen rakentamaan pysyvään käyttöön erilliset ELK ja Wazuh ympäristöt.

Muutaman haastavamman ELK-konffauksen jälkeen piti turvautua Proxmoxin varmuuskopioiden palautukseen ja palata alkuruutuun, mutta tästä lisää seuraavassa artikkelissa jossa tutustutaan T-Potin ja Wazuhin yhteiselämään!

BTB-projekti: Kotilabran palvelut

Johdanto

Tämä artikkeli on jatkoa BTB-Projektille: Oma kotilabra, jossa pystytimme Proxmox- virtualisoinnin Asus PN50 raudan päälle. Nyt jatkamme erilaisten palveluiden pystyttämisellä.

 • Tavoite: Pystyttää ensimmäiset palvelut Proxmoxin päälle
 • Vaikeus: Keskitaso
 • Aika: Riippuu palvelusta
 • Hinta: 0 €

Olethan tätä ennen jo tutustunut hieman Proxmoxin dokumentaatioon ja huolehtinyt että sinulla on määritettynä storage-asetukset sekä varmuuskopioinnille että ISO / templaattien säilytykseen!

Perusteita

Hierarkia

Huomaa että osa Proxmoxin asetuksista löytyy Datacenter tasolta ja osa noodi-tasolta. Noodi-tason alta löydät storage-asetukset ominaan.

Palvelut

Proxmox ajaa kahdenlaisia palveluita:

 • Virtuaalikoneita, jotka sisältävät varatut resurssit
 • LXC kontteja, joissa resurssit ovat jaettuja

Virtualisoinnin hyödyt tulevat esille molemmissa. PN50:n kuusi prosessoria ja muisti voidaan jakaa virtuaalikoneiden ja konttien käyttöön niiden todellisen tarpeen mukaan, sillä käyttämättä jäävä kapasiteetti on muiden koneiden ja konttien käytössä.  Käyttötavoilla on kuitenkin vielä eroa tietoturvan suhteen, virtualisoidut koneet ovat eristettyjä kernelin suhteen, kun taas konteissa pitää ottaa huomioon ajetaanko kontteja “Unprivileged” moodissa (suositus), jolloin niitä ajetaan käyttäjäoikeuksin (ei-root) erillisessä nimiavaruudessa. Pääsääntönä siis internetiin näkyvät palvelut kannattaa ajaa omana virtuaalikoneenaan ja sisäverkon palvelut kontteina.

Lue lisää: https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container

Virtuaalikoneet

Virtuaalikoneisiin liittyen muutama huomio:

CPU: Host mode on suositeltava tehon ja yhteensopivuuden takia, mikäli et aio tehdä migraatioita. Oletuksena tarjotaan KVM-muotoista prosessoria.

Muisti: Linux tukee suoraan mukautuvaa muistia (ballooning) ja Windows lisäajurien kautta. Voit määrittää minimi- ja maksimimuistimäärän. Huomaa että mikäli ylä- ja alaraja muokkaantuvat yhtäaikaa, määritä ensin yläraja ja sitten klikkaa alarajaa ja editoi siihen haluamasi arvo.

Levy: Levy kannattaa asettaa käyttämään nopeinta varastoa, joka minun tapauksessani on paikallinen local-lvm. Mikäli erehdyksessä levy asentuu esim. Synologylle, voi sen migroida uuteen paikkaan Hardware -> move disk 🙂

Boot order: Kun koneesi on boot-loopissa, mene tarkastamaan Options kohdasta boot order ja katso että kiintolevylläsi on rasti ruudussa 🙂

 

LXC templaatit

Templaatteihin pääset GUI:n kautta käsiksi kun menet noodin asetuksissa siihen storageen, johon olet määrittänyt CT templaatit talletettavan. Klikkaa Templates.

 

Isäntäkoneen laitteiden käyttö

Esim GPU:n tehojen parempi hyväksikäyttö salasanojen murtamiseen onnistunee näillä ohjeilla:

https://pve.proxmox.com/wiki/Pci_passthrough

 

Etäkäyttö

Proxmoxin konsolista saat helposti ruutuyhteyden koneelle, mutta leikepöytä ja tiedostojen siirto eivät ole tuettuja no-VNC:llä. Vaihtoehtona on asettaa RDP-palvelu, ottaa yhteys SSH:lla/SFTP:lla, avata yhteinen levyjako esim turnkey-fileserver kontilla tai tehdä CD-asemalle hakemistoista levyjä AnytoISO ohjelmalla. Lisäksi SPICE-ohjelmistot ovat tuettuja, jos ne saa toimimaan.

 

Pi-Hole virtualisoituna

Luodaan ensimmäisenä Debian templaatin päälle Pi-Hole, jota voidaan käyttää oman kodin mainosten estoon. BlueTeamBuildersin lukijat ovat saattaneet jo aikaisemmin asentaa Pi-Holen Raspberry Pi:n päälle, mutta nyt voidaan helposti lisätä vikasietoisuutta virtualisoidun palvelun kautta.

 1. Siirry varastoon, johon olet asettanut templaattien säilytyksen. Minun tapauksessani local, CT Templates. Lataa debian-10-standard / ubuntu tms mieleinen *nix distribuutio.
 2. Luo templaatin pohjalta kontti, aseta salasana / SSH julkinen avain hallintaa varten. Muistia riittää 1000 BiB ja prosessiksi 1 core. Aseta kiinteä IP tai pakota reitittimeltäsi sama IP. Aseta palvelu käynnistymään proxmoxin bootin yhteydessä.
 3. Käynnistä kontti ja siirry siihen Consolen kautta.
 4. Asenna qemu: https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
 5. Asenna Pi-Hole https://github.com/pi-hole/pi-hole/#one-step-automated-install
 6. Avaa Pi-holen hallintapaneeli selaimen kautta
 7. Siirrä Teleporter toiminnon kautta vanhasta Pi-Holesta asetukset uuteen.
 8. Voit tehdä asennuksesta templaatin jatkoa ajatellen. Tällöin tee templaatista klooni, joka näkyy nyt samalla IP-osoitteella kuin alkuperäinen (DHCP toimii tässä siis paremmin).
 9. Ota snapshot kloonista palautumista ajatellen
 10. Aseta reitittimessä DHCP-palvelussa myös uusi Pi-Hole kotilaitteidesi käyttöön

Kalin asennus

Tehdään Kalin asennus käyttäen virtuaalikonetta ja Live-CD:tä.

 1. Lataa Kali Linux LiveCD https://www.kali.org/downloads/ ja aseta se saataville ISO-varastoosi. Minun tapauksessani Synologyyn.
 2. Luo virtuaalikone mukautuvalla muistilla esim 2GiB – 8 GiB, neljällä host prosessorilla ja aseta CD-asema käyttämään Kali Live CD:tä.
 3. Käynnistä kone ja avaa Console.
 4. Asenna Linux. Voit myös halutessasi asettaa RDP:n päälle Windowsin käyttöä helpottamaan (leikepöydän kopiointi). Ohjeet: https://www.kali.org/docs/general-use/xfce-with-rdp/ (Minulla Legion lakkasi toimimasta, joten varaudu korjauksiin)
 5. Päivitä Qemu palvelut: https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
 6. Ota snapshotti asennuksestasi

 

Virtuaalikoneiden käyttö

Jostain erikoisesta syystä OVA-muotoiset virtuaalikoneet eivät ole suoraan tuettuja, mutta niiden käyttö onnistuu seuraavien ohjeiden avulla: https://www.itsfullofstars.de/2019/07/import-ova-as-proxmox-vm/

Voit asentaa itsellesi esim kohdekoneen Kalia varten: https://www.vulnhub.com/entry/driftingblues-9-final,695/

Muutama huomio:

 1. Aseta kerralla oikein levyn SATA /IDE yms asetus Proxmoxilla, jostain syystä esim Wazuh ei toiminut jos asetus oli kerran väärin. Näet asetuksen kun avaat OVA:n esim 7-zipillä ja katsot .ovf-tiedostoa esim Notepad ++:lla.
 2. Proxmoxiin pääset joko noden Shellin kautta tai haluamallasi SSH/SFTP ohjelmalla (esim. Bitwise). Voit siirtää vmdk-levyn koneelle SFTP:llä.
 3. Mikäli asennat Windows-koneita, kannattaa quemu ja virtuo-ajurit asentaa CD-aseman kautta: https://pve.proxmox.com/wiki/Windows_VirtIO_Drivers

 

Asennettavia palveluita

Voit rakentaa juuri sellaisen labran kuin haluat, mutta ohessa on muutamia ideoita jatkoa ajatellen:

 1. Infection Monkey https://www.guardicore.com/infectionmonkey/
 2. Wazuh: https://wazuh.com/
 3. Paessler PRTG: https://www.paessler.com/prtg
 4. T-Pot: https://github.com/telekom-security/tpotce
 5. Turnkey Linux templat: https://www.turnkeylinux.org/
 6. Oma Bitwarden: https://bitwarden.com/help/article/install-on-premise/

 

Seuraavassa artikkelissa testaamme Wazuhia!

BTB-projekti: Oma kotilabra

Johdanto

Oma kotilabra tarkoittaa joukkoa laitteita, joiden parissa voi kokeilla uusia teknologioita, palveluita tai harjoitella uusia taitoja. Kotilabran laitteet voi eristää normaalista “tuotannosta” ja niiden poistuminen ei häiritse normaalia elämää. Tässä artikkelissa otetaan ensimmäiset askeleet kohden omaa kotilabraa ja myöhemmissä artikkeleissa seurataan mitä palveluita / palvelimia labraan on otettu käyttöön.

 • Tavoite: Pystyttää oma kotilabra virtualisoinnin avulla 
 • Vaikeus: Keskitaso
 • Aika: 1 työpäivä
 • Hinta: Noin 700 €

Paljon vinkkejä löydät:

https://www.reddit.com/r/homelab/

Virtualisointi

Virtualisoinnilla tarkoitetaan käyttöjärjestelmätason erottamista rautatasosta, eli sen sijaan että Windows / *nix keskustelisi suoraan prosesorien ja muistin kanssa, keskustelee se virtualisointialustan kanssa. Virtualisointi kotilabrassa mahdollistaa seuraavia:

 • Resurssien tehokkaampi käyttö eri palveluiden tai palvelinten välillä
 • Nopeampi asentaminen, templaattien ja levykuvien kautta
 • Snapshottien ja konetasoisten varmuuskopioiden kautta
 • Muistin, prosessorien tai levytilan lisääminen tarpeen mukaan
 • Tarpeettomien palvelinten käynnistäminen ja sulkeminen riippumatta muista palveluista

Itselleni virtualisointi on ollut tuttua lähinnä VirtualBoxin ja Kali Linuxin kautta. Tekniikka toimii hyvin, mutta ongelmana on se ettei alusta ole ollut jatkuvaan käyttöön tarkoitettua, joten läppäriä ei ole voinut jättää päälle serverien käyttöön, käyttiksen uudelleenkäynnistykset ovat katkaisseet työt ja verkkopääsy on ollut pelkän wifin varassa. On siis aika hankkia rautaa, joka toimii nimenomaan kotilabran pohjana. Mutta mikä softa-alusta virtualisointiin?

Alusta

Pienen aiheeseen perehtymisen jälkeen karsintalistalleni päätyivät:

Tämän jälkeen ensimmäisenä karsiutui pois VirtualBox, koska halusin melko pelkistetyn ja suoraan raudan päälle asentuvan virtualisoinnin. Nutanix on varsin vakuuttava, mutta harrastajakäytössä siitä ei löytynyt tarpeeksi vinkkejä ja tukea. Lopullinen valinta tapahtui siis Proxmoxin ja ESXIn välillä. Mutta tämän jälkeen pitikin tehdä tarkastus millaista rautaa alustat tukevat.

 

Kirjallisuuskatsaus

Erittäin hyviä artikkeleita aiheeseen löytyi seuraavilta tahoilta:

VMware ESXi Home Lab – Intel NUC 10 (Frost Canyon)

Which Intel NUC should I buy for VMware ESXi? (August 2020)

Intel NUC 10 NUC10i7FNH Review

https://www.itpro.co.uk/hardware/358412/asus-mini-pc-pn50-review-no-storage-no-problem

https://henvic.dev/posts/homelab/

 

Vaatimukset

Koska vanhaa laitteistoa ei ollut käytössä, päätin panostaa uuteen settiin ja valita joko Intelin Nucin tai AMD:n barebone-malliston välillä. Nyt pitikin ottaa jo huomioon virtualisointialustan tuki laitteistolle.

Lyhyesti yhteenvedettynä ESXI tukee hyvin Intelin verkkoajureita, mutta ei kovin helposti Realtekin ajureita. Realtekia puolestaan löytyy AMD:n PN50-sarjasta. Tällä hetkellä tehojen suhteen AMD Radeon-sarja menee ohi Intelin vastaavan hinnan tuotteista, joten se puoltaisi investoinnissa AMD PN50-ostosta. Lisäksi jos myöhemmin haluaisin vaihtaa ESXi:iin, voi Intelin piirisarjaa tukevalla USB-Ethernet mokkulalla saada myös ESXin toimintaan. Mutta halusin aloittaa Proxmoxilla, avoimen lähdekoodin ideologiaa tukien. Mikäli se ei toimisi hyvin, olisi ESXi seuraavana vuorossa.

 

Ostoslista

Budjettini oli pysyä alle 1000 € hankinnoissa

Ostohetkellä halvimman setin tarjosi Tietokonekauppa.fi, johon linkit osoittavat, hinnalla 738,10 €. 

Yhteishinnaksi tuli  hieman alle 800 €.

Vaihtoehtoja

Vastaavia kokoonpanoja tarjoavat (kiitos Marcus ja Marcus):

 

Kokoaminen ja asennus

Osien kokoonpanossa ei muuta ongelmaa ollut kuin että en muistia saanut työnnettyä aivan pohjaan, joten ensimmäinen käynnistys ei onnistunut. Tuttuun tapaan 90-luvulta, kone paloiksi ja huolellisesti uudelleenkokoamalla bootti onnistui. Tämän jälkeen proxmoxin ISO-USB kiinni ja käynnistys.

Ohjeet asennukseen löytyvät: https://www.proxmox.com/en/proxmox-ve/get-started

Ikävä kyllä asennus katkesi heti alkuunsa, mutta onneksi muillakin oli sama ongelma tullut vastaan ja siihen löytyi helppo ratkaisu:

“chmod 1777 /tmp apt update Xorg-configure mv /xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf vim /etc/X11/xorg.conf # update Driver -> “fbdev” startx”

 

Tuore alusta

Proxmox on varsin selkeä valikkoineen.

 • Ensimmäisenä aina päivitys ja uusien bugien hakeminen netistä.
 • Tuoreelle asennukselle tuli heti laitettua NFS-verkkojako Synologyyn, jotta snapshotit ja ISO:t saa pois paikalliselta tasolta.
 • Testi VM:n snapshotin palautuskin sujui hyvin, joka on aina hyvä varmistaa.
 • Noden asetukset saa talteen skriptin kautta: https://github.com/DerDanilo/proxmox-stuff
 • Seuraavana tein kahdelle StarTechin NICille Bridget, joten minulla on nyt yksi managament-käyttöön ja kaksi varattuna tuotantoon. Koko laite siirtyi kolmella verkkopiuhalla kiinni kytkimeen ja kirjahyllyyn piiloon.

Kotilabran pohja on siis valmiina!

 

Ideoita jatkoon

Sinisen teamin perusajatuksen mukaisesti voi vaikka kokeilla miten hälytykset generoituvat erilaisista hyökkäyksistä tai monitoroida käytössä olevia palveluita. Tai ehkä Pi-Hole pitäisi virtualisoida? Olisi kiva laittaa Paesslerin PRTG pois wifin päästä. Entä jos katsoisi mitä Infection Monkey löytää?

Päivitys 31.5.2021 Lisätty Noden asetusten kopiointi-skripti

 

Jatkoa siis seuraa seuraavissa artikkeleissa:

BTB-projekti: Kotilabran palvelut